print

Kalium phosphoricum comp. (Neurodoron), het ‘gouden Biodoron’

Kalium phosphoricum comp. is in verschillende landen in tabletvorm verkrijgbaar, in Duitsland onder de naam Neurodoron. In Nederland wordt het, onder zijn oorspronkelijke preparaatnaam, als apotheekbereiding afgeleverd in poedervorm (trituratie) met een doseerlepeltje (inhoud ongeveer gelijk aan één tablet).

Het middel moet gedurende langere tijd ingenomen worden (werkingseffect gemiddeld na 1-2 weken therapie).  

De huidige westerse levenswijze kent een hoge werk- en tijdsdruk en anderzijds een tekort aan beweging, aan gezonde ontspanning en ritme. Dit levert een hoge mate aan ‘stress’ op. 

Het organisme reageert hierop met psychische symptomen, zoals prikkelbaarheid, angsten, depressieve stemmingen, tot functionele organische klachten, zoals verteringsproblemen en hartritmestoornissen. Doordat vegetatieve processen ongecoördineerd en willekeurig gaan verlopen, lijkt de regie over het eigen organisme verloren te gaan en het herstelvermogen (de opbouwkracht) wordt ondermijnd. 

Herhaalt deze toestand zich keer op keer, kan het tenslotte uitmonden in een ‘burn-out’.

De behandeling van patiënten met nerveuze uitputting door stress is in de antroposofische geneeskunde gericht op het bevorderen van de zelfregulatie, om lichaam en geest weer in harmonie met elkaar te brengen. Hierbij wordt vaak Kalium phosphoricum comp. ingezet. 

Het preparaat bevat drie werkzame bestanddelen: goud in een middenpotentie (Aurum metallicum praeparatum D10), Biodoron in lage verdunning (D2) en Kalium phosphoricum D6. 

Een beschrijving van de componenten:

Biodoron

Biodoron is een basispreparaat in de antroposofische geneeskunde. Het wordt therapeutisch ingezet, wanneer de verhouding tussen zenuw-zintuigprocessen, stofwisselingsprocessen en ritmische processen (ademhaling en bloedsomloop) verstoord is geraakt. Zoals bij migraine, waar onbeheerste stofwisselingsprocessen pathologische reacties in de hersenen ontketenen, (als kuurmiddel) en als ‘vitalisator’ bij nerveuze uitputting of om weer op orde te komen bijvoorbeeld na een vermoeiende reis met veel zintuigindrukken.

Biodoron wordt bereid door kwarts, ijzer en zwavel via een bijzonder farmaceutisch proces samen te voegen tot één nieuwe werkzame stof. (Lees meer bij Biodoron, moderne alchemie, WMN herfst 2015.) 

Volgens de antroposofische geneeskunde hebben deze drie substanties, elk voor zich, een bijzondere relatie met één van de drie functionele systemen van het menselijk organisme: kwarts met de zenuw- en zintuigprocessen (geconcentreerd in het hoofd); zwavel met het stofwisselingssysteem en ijzer met de ritmische processen (ademhaling en bloedsomloop). 

Aurum

Door de component goud (Aurum metallicum praeparatum D10) wordt Kalium phosphoricum comp. (Neurodoron) ook wel het ‘gouden Biodoron’ genoemd. 

Goud in lage en midden potentie wordt in de antroposofische geneeskunde voornamelijk ingezet om “meer grip op je eigen leven te krijgen” en bij vegetatieve hartproblemen. 

Goud is een van de zwaarste, dus meest verdichte metalen (bijna dubbel zo zwaar als lood). Tegelijkertijd is het zacht en plastisch. 

En, als nauwelijks een ander metaal, kan het zijn samenhang bewaren, op een indrukwekkende wijze. Zo is het mogelijk om van één gram goud een ononderbroken, haarfijne draad te trekken van wel twee kilometer lang. 

Ook kan het metaal platgewalst worden tot een folie, dunner dan één tienduizendste millimeter zonder dat deze breekt of tot stof vervalt.  Dit bladgoud is dan zo dun dat het doorschijnend wordt.

Wanneer het licht door zo’n dunne goudlaag valt, komt een verrassend groene kleur te voorschijn.      

In de kunstwereld wordt aan de kleur ‘geel’ een uitstralend en oplichtend karakter toegedicht. Bij de tint ‘goud‘-geel komt er een zekere ‘zwaarte’ bij, een ‘centreren’.

In de substantie goud is die dualiteit van uitstraling en verdichting, van licht en zwaarte, van grote uitbreiding en toch kunnen samenhang houden, buitengewoon sterk aanwezig. Het sinds de oudheid overgeleverde symbool voor goud - en tevens voor de zon - is een cirkel met een punt in het midden. Een cirkel met begin noch einde is een symbool voor de eeuwigheid. Het punt staat voor ‘in het centrum blijven’.          

In het homeopathisch geneesmiddelbeeld komt men deze tweezijdigheid ook tegen. Zo wordt Aurum metallicum bijvoorbeeld als harmoniserend middel aangewend bij zowel melancholie als bij manie, bij een depressieve (‘te verdicht bewustzijn’) én bij een manische toestand (‘te sterk verwijd bewustzijn’), al naargelang de homeopathische verdunning waarin het gegeven wordt.

De antroposofische geneeskunde legt een relatie tussen goud en de zon (‘verdicht zonlicht’) en tussen de zon (macrokosmos) en het hart (microkosmos).

In de ritmische opeenvolging van diastole en systole, ervaart het bloed afwisselend compactste volume (circa 80 ml als het bloed het hart bereikt) en grootste uitbreiding (1000 m2 als het door het capillair-bed van het gehele lichaam stroomt). 

Voortdurend wordt de hartslag aangepast aan de wisselende fysieke en mentale omstandigheden. Onder meer om die reden wordt aan het hart een bemiddelende en evenwicht brengende functie toegeschreven, zowel op fysiologisch als op psychisch vlak. 

Die activiteit van het hart wordt in de antroposofische geneeskunde als goudproces-werking aangeduid. Is die functie verstoord dan wordt goud in homeopathische verdunning als geneesmiddel ingezet om het proces te versterken of te harmoniseren.  

Gedegen goud Goudspiegel, Aurum metallicum praeparatum

Aurum wordt in de antroposofische geneeskunde meestal als goudspiegel (Aurum metallicum praeparatum) verwerkt, die wordt bereid door het metaal onder sterke verhitting tot verdampen te brengen en het vervolgens op een glazen oppervlak te laten neerslaan als een flinterdunne, licht doorlatende spiegel. 

Met dit proces wordt beoogd het metaal een soort ‘reinigings- en verjongingskuur’ te laten ondergaan om het actiever en dynamischer te maken. 

Kalium phosphoricum

De derde component is Kalium phosphoricum D6. 

Kalium is betrokken bij alle cellulaire stofwisselingsprocessen.  Een verstoord kaliumproces kan onrusttoestanden uitlokken, angst, hoofdpijn en depressieve stemmingen. 

Het element fosfor speelt een centrale rol bij het tot stand komen en opslaan van energie (ATP). In de antroposofische geneeskunde wordt fosfor in lage potentie ter stimulering toegepast bij uitputtingstoestanden en concentratiezwakte. 

De combinatie, kaliumfosfaat, wordt gebruikt bij overbelastingstoestanden met nervositeit, angst en uitputting. 

Kalium phosphoricum D6 is het Schüssler-zout voor het zenuwstelsel, dat onder meer wordt ingezet bij mentale uitputting, concentratieverlies en stress.

Kalium phosphoricum comp.

Kalium phosphoricum comp. (Neurodoron) wordt in de antroposofische geneeskunde voornamelijk voorgeschreven bij uitputting door overbelasting van het zenuwzintuigstelsel en bij scholieren-hoofdpijn.

In zeldzame gevallen kunnen patiënten in het kader van een palliatieve behandeling door kort werkzame morfines of benzodiazepines in een verslavingstoestand raken. Kalium phosphoricum comp. (Neurodoron) blijkt dan een mogelijke hulp om deze medicamenten te kunnen omzetten tot retardpreparaten en te kunnen reduceren. Zo wordt gemeld**.

*open, prospective, multicentric, non-interventive study. (Der Merkurstab Heft 2/2010)
** Der Merkurstab Heft 1/2019 Entzug von Morphin und Benzodiazepin mithilfe von Neurodoron® - Fallbericht aus der Palliativmedizin