print

Albert Schmidli in Nederland

Op zaterdag 13 mei was, evenals vorig jaar , de Zwitserse scheikundige en geneesmiddelontwikkelaar Albert Schmidli in Zoetermeer, op uitnodiging van Weleda Benelux. Op die dag gaf hij, speciaal voor artsen, een diepgaande uitleg en een demonstratie van de bereiding van antroposofische geneesmiddelen. Dit jaar sprak hij over de bereiding van Solutio Silicea comp. en Solutio Sacchari comp. Lees verder…
Albert Schmidli is scheikundige, vrijeschoolleerkracht en trainer in de antroposofische geneeskunde en farmacie. Bij Weleda Zwitserland was hij 25 jaar lang verantwoordelijk voor productontwikkeling en training van artsen. Tegenwoordig verzorgt hij wereldwijd trainingen voor professionals in de gezondheidszorg over antroposofische geneeskunde en geneesmiddelen.

Op 12 en 13 mei was Albert Schmidli, op uitnodiging van Weleda, weer in Nederland om les te geven aan medische professionals uit zowel Nederland als België. Op vrijdag werd de dag georganiseerd in samenwerking met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en zaterdag in samenwerking met de NVAA. Op die dag gaf Schmidli uitgebreide uitleg en demonstratie, voor de circa 35 aanwezige artsen, van de middelen Solutio Silicea comp. en Solutio Sacchari comp.
Door het speciale bereidingsproces van deze middelen worden de plant-eigen processen van bepaalde veelgebruikte geneesplanten (deze keer: equisetum en chamomilla) als het ware in het (minerale) geneesmiddel ‘nagebootst’. Albert Schmidli weet deze processen dan vervolgens ook op een bijzondere manier, en met een zekere eerbied, aan de aanwezigen te demonstreren én inzichtelijk te maken.
Stap voor stap werd eerst de geneesplant onderzocht, in al zijn facetten, waarna hij de keuze voor de minerale substanties van het te bereiden geneesmiddel uitlegde. Daarop volgde de bereiding, waarbij van verschillende farmaceutische processen gebruik werd gemaakt, zoals verwrijven, oplossen en verhitten, om uiteindelijk tot de ‘minerale beelden’ van de geneesplanten te komen. Tussendoor konden de cursisten genieten van de prachtige tuin. Al met al werd het door de aanwezigen een zeer leerzame en bijzonder dag gevonden, met veel informatie en evenzoveel indrukken.