print

Terugblik scholingsdag met Albert Schmidli

Albert Schmidli is scheikundige, vrijeschoolleerkracht en trainer in de antroposofische geneeskunde en farmacie. Bij Weleda Zwitserland was hij 25 jaar lang verantwoordelijk voor productontwikkeling en training van artsen. Tegenwoordig verzorgt hij wereldwijd trainingen voor professionals in de gezondheidszorg over antroposofische geneeskunde en geneesmiddelen.
Op 20 en 21 mei was Albert Schmidli, op uitnodiging van Weleda, weer in Nederland om les te geven aan medische professionals uit zowel Nederland als België. Op vrijdag werd de dag georganiseerd in samenwerking met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en zaterdag in samenwerking met de NVAA. Wie er niet bij was heeft iets gemist…!

Op zaterdag 21 mei demonstreerde hij bij Weleda in Zoetermeer voor artsen de bereiding van Ferrum-Quarz, dat bij Weleda verder verwerkt wordt tot Biodoron, maar ook het ‘hart’ uitmaakt van het middel Kalium phosphoricum cp. Deze twee middelen, Kalium phosphoricum cp. en Biodoron, hebben een breed indicatiegebied. Ze behoren tot de belangrijkste middelen die in de antroposofische geneeskunde bij migraine worden voorgeschreven.

Het is niet verwonderlijk dat alle veertig beschikbare deelnemersplaatsen waren vergeven. Albert Schmidli heeft een naam als het gaat om kennis van antroposofische geneesmiddelen en de bereiding daarvan. Hij staat daarbij bekend als een veelgevraagd en begenadigd docent.

In zijn inleiding liet Schmidli zijn gehoor eerst eens nadenken over de vraag: “Wat is een geneesmiddel (‘Heilmittel’) eigenlijk?” Diverse antwoorden kwamen boven, zoals ‘voorbeeld voor het organisme’, ‘begeleider’, ’aanduider van het midden’, ‘hulp om evenwicht te vinden’.
Schmidli benadrukte hoe belangrijk het is om je steeds bewust te zijn van het feit dat het bij antroposofische geneeskunde altijd om processen gaat: om ziekte- en genezingsprocessen. Maar ook kies je bij een middel niet voor de ‘statische kwaliteit’ van een stof of plant, maar voor het proces waar het specifieke geneesmiddelingrediënt als het ware de ‘drager’ van is. Ook wat er als proces plaatsheeft in het lichaam als het middel is ingenomen, is iets waar je je van bewust moet zijn, aldus Schmidli.

Drieledigheid
Ferrum-Quarz heeft een sterke relatie met de ‘drieledige mens’ zoals die in de antroposofische geneeskunde wordt beschreven: bij de gezonde mens worden zenuw-zintuigprocessen (‘bovenpool’) en stofwisselingsprocessen (‘onderpool’) in een beweeglijk maar harmonisch evenwicht gehouden door een gezond ‘middengebied’: het hart-longgebied. In de antroposofische geneeskunde wordt migraine beschreven als een ziekte waarbij stofwisselingsprocessen (uit de onderpool) het zenuw-zintuiggebied (bovenpool) als het ware overspoelen.
Na zijn inleiding liet Schmidli artsen bij toerbeurt de verschillende bereidingsstappen zelf uitvoeren, zoals het verwrijven en stapsgewijs toevoegen van de substanties. Schmidli wist zo niet alleen door zijn uitleg het inzicht te geven waarom Ferrum-Quarz zo’n uitgesproken ‘driegeleed’ middel is, en daarom geëigend als ‘Heilmittel’ bij migraine, hetzij als in Biodoron hetzij in Kalium phosphoricum cp. Het laatste, ook wel neurodoron genoemd, heeft als indicaties o.a. chronische vermoeidheid, burnout en posttraumatische stress-stoornis. Het is dus een middel dat je helpt incarneren ofwel weer goed in je lijf laat passen. Door zijn manier van lesgeven liet hij je het bereidingsproces ook zien, ruiken, proeven en ervaren.

Ondanks het naderende pensioen van Albert Schmidli zal Weleda in de toekomst er naar blijven streven om, ook in Nederland, zijn demonstraties mogelijk te maken.