print

Herfstcongres 2016, 25 en 26 november

Dit jaar is gekozen voor een mysterieuze en actuele groep ziektebeelden: de auto-immuunziekten. Deze groep betreft wel  80 verschillende ziekten, waaronder diabetes, de ziekte van Crohn en MS. Ze hebben gemeenschappelijk dat het  eigen immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam keert. Er ontstaan misplaatste afbraakprocessen. Het is duidelijk dat de ik-organisatie tekort schiet, maar er spelen ook onbeteugelde astrale krachten een rol: stress blijkt een funeste invloed te hebben. Dit onderwerp blijkt nauw verbonden met een kennelijke onbalans tussen opbouw- en afbraakkrachten. Om deze reden zal ook methodisch aandacht worden geschonken aan de befaamde “kastjesvoordracht” van Rudolf Steiner, waarin de opbouw- en afbraakkrachten gerelateerd aan de wezensdelen op een bijzondere wijze worden behandeld. 


Qua doelgroep richten we ons dit jaar vooral op de antroposofische gezondheidszorg als geheel, maar we blijven ook moeite doen om belangstelling te wekken in de wereld van de antroposofische pedagogiek voor dit onderwerp: wat zijn de gevaren voor de ik-ontwikkeling in de kindertijd? Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Voor aanmelding zie: www.herfstcongres.nl/main.html