print

Weleda Medisch Nieuws Zomer 2015

Column: 'Hoofdpijn uit de buik'

Hoofdpijn uit de buik.
Een man belt over zijn 34-jarige vrouw: ‘Dokter kom snel, mijn vrouw ligt in bad en ze kan ineens haar armen en benen helemaal niet meer bewegen, het is heel ernstig!’ Ik ben niet eens gegaan – tijdverlies. Ik heb een ambulance laten rijden en heb in het ziekenhuis de neuroloog geïnformeerd. Toen ze in het ziekenhuis aankwam en op de EHBO onderzocht werd, knapte ze ineens op, kon ze alles gaandeweg weer goed bewegen, maar kreeg toenemend hoofdpijn en werd misselijk... [lees verder]De neuroloog, die achteraf zei dat hij het ook zelden zo erg had meegemaakt, stelde de diagnose ‘Migraine accompagné’. We zien daarbij vaak allerlei neurologische symptomen als: vlekken zien voor een oog, helemaal blind zijn aan een helft van het gezichtsveld of ineens een arm of een been niet goed kunnen bewegen. Of erger dus. Deze begeleidende symptomen mogen niet langer dan één of hooguit twee uren aanhouden en moeten restloos genezen. Daarna volgt dan meestal de gewone migraine: flinke kloppende hoofdpijn, vaak beginnend aan één kant van het hoofd, lichtschuwheid, misselijkheid en braken. De hoofdpijn verdwijnt vaak – niet altijd – na het braken. Ik heb het zelf gelukkig heel zelden, maar mij valt op dat het psychische deel niet meevalt: ernstige hoofdpijn, nare dromen met bijna duivelse inhoud en het ultieme ‘voor mij hoeft het zo niet meer’-gevoel.Stofwisseling:Meestal is er een periode met (psychische of lichamelijke) stress aan vooraf gegaan en hebben mensen te lang onder hoge druk gewerkt, slecht geslapen of zich ‘wezenloos’ geërgerd; bij vrouwen kan de menstruatie opspelen, waarbij ze opvallend vaak veel vocht vasthouden en verstopping hebben (de buik onderzoeken, want subjectief hebben de meeste mensen niet het idee dat ze verstopt zijn). Veelal hebben patiënten voorheen iets gegeten dat verkeerd gevallen is of hebben de avond tevoren lekker doorgezakt, terwijl het lijf daar op dat moment niet tegen bestand was. Sommigen krijgen het van chocolade, suikers, rode wijn, noten of tomaten.Opvallend is dat migraine vooral fenomenen vertoont die te maken hebben met de opbouwvitaliteit, zoals die door de buik wordt verzorgd. Door het lichaam met allerlei drukte, ergernis en belastende zaken voor de stofwisseling op te zadelen, trekt de vitaliteit, die sturend op het lichaam moet werken, als eerste weg uit de buik: hier begint het te rommelen. Obstipatie, vocht vasthouden, moeheid, misselijkheid en braakneiging zijn hierbij de eerste symptomen. Bij iemand met een gevoelig zenuwstelsel kunnen door lichte ‘vergiftigingsverschijnselen’ hierdoor al de eerste neurologische symptomen of hoofdpijn optreden. Bij lichamelijk onderzoek hebben deze patiënten bijna allemaal last van verstopping, vaak zonder dat ze het zelf gemerkt hebben. Zo hebben we veel buikverschijnselen bij iemand met hoofdpijn, en kun je verdedigen dat migraine dus geen neurologische, maar eerder een stofwisselingsaandoening is.Therapie:Voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen: goede nachtrust, geen spanningen, gezonde en gevarieerde voeding en op tijd een verzetje in uw toch al zeer harmonische, psychisch gezonde levensloop. Ik zoek nog even voor u uit waar dat Land ligt.De therapie zelf bestaat in eerste instantie uit het versterken van de weerbaarheid van het lichaam, om het algehele evenwicht in de vitaliteitsprocessen tussen hoofd (bovenpool), middengebied (ritmisch systeem) en stofwisselingsgebied (onderpool) te bewaren*. Een goed middel vind ik Biodoron: het bestaat uit een speciale bereiding van kwarts (hoofd), ijzer (hart) en zwavel (stofwisseling). Biodoron is een echt harmonisatiemiddel: het vergemakkelijkt het vinden van een natuurlijk evenwicht binnen de drie werkgebieden van het lichaam. Het werkt preventief voor mensen die gevoelig zijn voor migraine. De tweede actie is het behandelen van de verschijnselen die het daaropvolgende uit evenwicht raken direct aanpakken: vochtafdrijvend, darmreinigend en verwarmend. Goede medicamenten hiervoor zijn Pulsatilla D6 (vooral bij PMS-migraine), Chelidonium comp. (druppels voor het functioneren van gal en darmen), of een heet mosterdmeelvoetbad.** Laat mensen bij een opkomende migraine ook altijd meteen vasten: eet niets en drink alleen een beetje kruidenthee, dit om de stofwisseling zo min mogelijk te belasten. Soms kunnen de symptomen hiermee voorkomen worden en overwaaien.Afgezien van het feit dat niet iedere hoofdpijn deze klassieke vorm van migraine is, is ook niet altijd iedere migraine goed te behandelen. Soms ligt er een diep verankerd constitutieprobleem aan de migraine ten grondslag. Dan is het een kwestie van de migraine als symptoom zien en de patiënt met veel geduld bijstaan. Eventueel kunnen kunstzinnige therapieën of psychotherapieën van betekenis zijn. Bovengenoemde maatregelen kunnen de symptomen dan wel milder maken.Het behandelen van de buik en stofwisseling is in ieder geval een essentieel onderdeel bij het behandelen van hoofdpijn, hetgeen goed te begrijpen is vanuit het driegeleed mensbeeld.*Peter Staal, huisarts* Het antroposofische drieledig mensbeeld is een belangrijk gezichtspunt van waaruit ziekte en gezondheid benaderd kunnen worden. Kort gezegd zijn de dynamiek van het hoofd, het zenuwstelsel en de zintuigen enerzijds, polair met anderzijds de stofwisseling, de spieren en de warmteprocessen. Het hoofd moet je koel houden, is in zijn functie erg afhankelijk van de vorm en de relatief ‘dode’ zenuwprocessen. Het stofwisselingsledematensysteem leeft juist met de warmte en de verandering van de vorm: ledematen moeten worden bewogen en voedsel moet worden afgebroken en omgezet in warmte en nieuwe substanties.Zenuw-zintuigstelsel en stofwisselingsledematensysteem zijn, zo bezien, dus polariteiten. Daartussen leeft het ritmisch gebied, dat enerzijds meedoet met karaktertrekken van het zenuw-zintuigstelsel en anderzijds met het stofwisselings-ledematensysteem. Kijk maar naar het hart: als het samentrekt is het eigenlijk een stofwisselingsorgaan met alle stofwisselingskarakters: het verandert van vorm, verbrandt energie, gebruikt zuurstof en produceert warmte. Als het hart ontspant, heeft het een andere taak: het neemt waar, ‘proeft‘ het bloed als het ware door temperatuurmeting, zuurstofmeting en ‘laat zich vormen‘ door de periferie, hetgeen culmineert in een zenuwimpuls die op ingenieuze wijze langs het hart loopt en weer resulteert in een stofwisselingsactiviteit. Dit is de driegelede mens. Deze driegelede mens vinden wij overigens veelvuldig terug in de leerboeken, bijvoorbeeld in de embryologie: ectoderm, mesoderm en entoderm.** Mosterdmeelvoetbad:Voor het klaarmaken van een mosterdmeelvoetbad is nodig:– mosterdzaadmeel,– een teiltje of grote emmer waar beide voeten en onderbenen zo mogelijk inpassen,– een grote handdoek,– warme sokken.Vul de teil met flink warm water en strooi er een handje mosterdzaadmeel in. Even ‘roeren’, de voeten erin plaatsen en een handdoek over de benen draperen om afkoelen te voorkomen.Een kwartier blijven zitten en zo nodig bijvullen om het water goed warm te houden.Daarna heel goed afspoelen (anders blijft er wat mosterdzaad achter dat zelfs brandwonden kan geven), goed afdrogen en warme sokken aantrekken. Het beste kun je daarna even rust nemen.Indicaties voor het mosterdmeelvoetbad: beginnende migraine, bijholteontsteking, verkoudheid, kouwelijkheid met koude voeten.

[Lees verder]

 

Preparatenregister

Weleda is verheugd u te kunnen melden dat onlangs het nieuwe Weleda preparatenregister 2015 is verschenen. De vorige uitgave dateerde alweer uit 2011. Het preparatenregister bevat alle Weleda geneesmiddelen en zelfzorg(genees)middelen die op dit moment in Nederland beschikbaar zijn.

Een preparatenregister is een aanvulling op de assortimentslijst én het, door de NVAA uitgegeven, repertorium. Het biedt naast algemene informatie over gebruikte farmaceutische processen en toedieningsvormen ook specifieke informatie per product, zoals de volledige samenstelling, de gebruikelijke dosering en, waar relevant, de medicatiebewakingsgegevensmedicatiebewakingsgegevens (contra-indicaties, interacties, bijwerkingen, waarschuwingen).

[Lees verder]

 

Vademecum: medicatie bij pneunomie

Het Vademecum is een internationale “Materia medica” van antroposofische geneesmiddelen, op basis van practice-based evidence, uit ingezonden ervaringsberichten van antroposofische artsen. Deze nieuwsbrief meer over toepassingen uit het Vademecum bij pneunomie.

[Lees verder]

 

Boekrecensie: De mooie voedselmachine

Wat een leuk boek: De mooie voedselmachine. En leerzaam. Het is een bestseller en dus heb je het waarschijnlijk al gelezen, maar zo niet, dan is het echt een aanrader.

[Lees verder]

 

Blok Companions: Dementie & ik

In de serie Bolk’s Companions verscheen in 2014 een eerste multidisciplinair geschreven Companion. Een belangrijke aanleiding hiervoor is dat kunsttherapieën bij dementie een belangrijke rol in de begeleiding spelen. Een effectieve behandeling voor het dementieproces is er niet. Ook een exacte diagnose en vaststellen van de oorzaak van de dementie zijn moeilijk.

[Lees verder]

 

Voor u gelezen

  • Twee minuten bewegen per uur
  • Lichaamslengte gecorreleerd aan kanker?
  • GMO-wetenschapper: genetisch gemanipuleerd voedsel ongezond en gevaarlijk
  • Bisphenol-A schadelijk tot in derde generatie
  • TED.com video: ultravroege diagnose van kanker; binnen handbereik?

[Lees meer]

 

Seminar Antroposofische Geneeskunde voor doktersassistenten

Met dit seminar proberen wij in de behoefte te voorzien om ook uw assistente(s) een verdieping te bieden in de antroposofische geneeskunde. Het aantal plaatsen is beperkt dus meld uw assistente snel aan. Bij grote belangstelling zal een tweede datum worden gepland.

[Lees verder]

 

 

Vooraankondiging workshop Albert Schmidli

In samenwerking met de academie voor antroposofische gezondheidszorg hebben wij wederom Albert Schmidli gevraagd én bereid gevonden voor een verdiepingsworkshop voor artsen. De inhoud van de workshop, die op dit moment nog afgestemd wordt met Albert Schmidli, zal door de NVAA geaccrediteerd worden.

[Lees verder]

 

 

Agenda: Herfstcongres

We vieren dit jaar een jubileum met het 10e Herfstcongres, dat op 27-28 november 2015 op het Geert Groote College in Amsterdam wordt gehouden. Vanwege dit feestelijk karakter hebben we gekozen voor een positief thema: Salutogenese: op zoek naar de bronnen van gezondheid. In de huidige tijd is het voor ieder mens en dus ook voor iedere professional in de gezondheidszorg of in het onderwijs een hele kunst om innerlijk en uiterlijk overeind te blijven en bestand te zijn tegen alle dynamiek en/of dramatiek in de omgeving. Dit congres wil handvaten aanreiken voor deze levenskunst.

Woordenboek


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega

 

 

Colofon

Weleda Medisch Nieuws is een uitgave van Weleda Benelux SE en verschijnt 4x per jaar.

 

Redactie

Arie Bos (rustend huisarts / auteur)

Ingrid van Berckelaer (apotheker)

Majella van Maaren (redacteur)

Peter Staal (huisarts en antroposofisch arts)

Angela van Bennekom (coördinator)

 

Digitale vormgeving

Hendrik Jan de Jong


Correctie

Michel Gastkemper

 

Contact

 

medisch@weleda.nl