print

Voor u gelezen

Meer dan alleen hooikoortsverwekkend

Wie aan pollen denkt, denkt meestal eerst aan hooikoorts. Het is inmiddels zomer, en de kriebels vieren voor veel patiënten al weer maanden hoogtij. Toch hebben pollen veel meer kanten, waar we niet of nauwelijks bij stilstaan. En elke stuifmeelkorrel heeft zijn eigen unieke vorm, die ons onder de elektronenmicroscoop elk een ander gezicht toont. Jonathan Drori neemt in zijn TED Talk zijn publiek mee langs fascinerende beelden en ongekende toepassingen.

 

Saunatherapie tegen netelroos

‘Jeuk is erger dan pijn’, hoor je vaak. En als de jeuk dan op geen enkele behandeling reageert, is de wanhoop van de patiënt goed voorstelbaar. In een case report van een Israëlische arts, verbonden aan de Ben-Gurion University of Negev, Beer Sheva, wordt een patiënte beschreven met dagelijks terugkerende ernstige, therapieresistente idiopathische urticaria. Tot zij, op aanraden van een vriend, besloot om naar de sauna te gaan. Het effect was dramatisch. Wel waarschuwt de auteur dat in andere gevallen van urticaria de klachten door warmte ook juist kunnen verergeren.

[Download het volledige artikel]

 

Patiënten van complementair werkende huisartsen beduidend goedkoper voor Basisverzekering

De houding van de overheid ten aanzien van complementaire geneeskunde is de laatste jaren ronduit generaliserend en ontmoedigend te noemen. Tegelijkertijd exploderen de kosten voor de reguliere medische zorg, zodat elke methode om daar grip op te krijgen met beide handen door de overheid wordt aangegrepen. Des te verrassender is dan het bericht dit voorjaar uit economische hoek. Op de site www.economie.nl verscheen een artikel van Peter Kooreman, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, en Erik Baars, lector aan Hogeschool Leiden. Kan de minister zich wel blijven permitteren om complementaire zorg te marginaliseren?

The Cochrane Collaboration & BMJ halen data boven water: claims anti-influenzapillen onvoldoende onderbouwd; 13 miljard euro verspild?

De schrik na de vogelgriep van 2003 zat er goed in, en overheden sloegen de laatste jaren, aangemoedigd door wetenschappelijke adviesraden, grote hoeveelheden virusremmers in voor hun bevolking.

The Cochrane Collaboration rapporteert nu, in samenwerking met het British Medical Journal (BMJ), dat de onderbouwing van dergelijke adviezen helemaal niet solide is. Oseltamivir (Tamiflu®) kan influenzasymptomen met een halve dag bekorten, maar voor claims dat ziekenhuisopnames afnemen, of dat er zich minder complicaties voordoen, is helemaal geen goed bewijs. Wel is zeker dat het middel meer hoofdpijn, psychiatrische stoornissen en nierproblemen veroorzaakt.

Ook is niet bewezen dat het iets doet tegen dragerschap of besmettelijkheid. Wereldwijd zijn inmiddels wel in 96 landen 350 miljoen kuren ingeslagen, voor een totaalbedrag van 13 miljard euro.

[Lees meer]
[Wat de Cochrane Collaboration schrijft]  
[Of het BMJ] (volledige artikel toegankelijk bij gratis proefabonnement)

 

Hebben onkruidmiddel Glyphosaat (Roundup®) en het tekort aan spelt iets met elkaar te maken?

Er verschijnen steeds meer berichten in de media dat de vraag naar spelt het aanbod overstijgt. Als oorzaak worden populaire boeken aangewezen, waarin gewag wordt gemaakt van ongezonde eigenschappen van moderne tarwe. Spelt, ook wel ‘oertarwe’ genoemd, zou deze eigenschappen (zoals een hogere glycaemische index) veel minder hebben.

Daarnaast zijn er steeds meer mensen die zeggen zich beter te voelen als ze moderne tarwe vermijden; wetenschappelijke literatuur bevestigt een toenemende incidentie van coeliakie. Onderzoekers in de Verenigde Staten vonden een verband met een veelgebruikt chemisch spuitmiddel tegen onkruid, waar tegenwoordig bijna alle tarwe vlak voor de oogst mee wordt ‘afgerijpt’. Als de onderzoekers gelijk hebben, zal de vraag naar spelt voorlopig wel blijven toenemen.

Brian Goldman: Kunnen we het even hebben over medische missers?

Elke bordenwasser breekt wel eens een bord. Elk mens maakt fouten. Artsen dus ook. Volgens conservatieve schattingen sterven er elk jaar 100.000 patiënten door medische fouten in de Verenigde Staten alleen. Elke arts weet hoe groot het taboe is om toe te geven dat je een (grote) fout hebt gemaakt, hoe eenzaam je wordt als je je realiseert dat je een patiënt niet hebt geholpen, maar schade hebt toegebracht, of erger. Eerste Hulparts Brian Goldman doorbreekt dit taboe, en houdt een emotioneel pleidooi voor een revolutie in de geneeskunde, waar we ook nog eens betere dokters door zullen worden.