print

Dubbele boekpresentatie in Amsterdam

Op Hemelvaartsdag, 29 mei, vond in Amsterdam de presentatie plaats van twee “breinboeken’. Arie Bos presenteerde zijn nieuwe boek: “Mijn brein denkt niet, ik wel”. Christina van Tellingen en Marko van Gerven presenteerden hun boek “Dementie en het ik”.  

Arie Bos zet in zijn nieuwe boek, de opvolger van ”Hoe de stof de geest kreeg”, weer veel wetenschappelijke onderzoeksresultaten op een rij, en concludeert dat onze hersenen wel instrument voor ons denken zijn, maar niet de producent.  

“Dementie en het ik”, onderdeel van de serie “Bolk’s Companions” (uitgegeven door het Louis Bolk Instituut), is de neerslag van een verrassend onderzoek door in totaal acht professionals naar het ik bij dementie. De auteurs gaan daarbij steeds uit van voorbeelden uit hun eigen praktijk. 

"Mijn brein denkt niet, ik wel"

Arie Bos

"Dementie en het ik"

Christina van Tellingen en Marko van Gerven