print

Demonstratie geneesmiddelbereiding Vulnodoron

In de antroposofische geneeskunde zijn processen belangrijker dan statische toestandsbeelden. Zo ook bij de bereiding van een antroposofisch geneesmiddel is het bereidingsproces onderscheidend, en in mindere mate de chemische analyse van het eindresultaat, zoals bij reguliere en natuurlijke geneesmiddelen. Deze gedachtegang is al lastig genoeg, zeker wanneer je als arts geleerd hebt om alleen van een chemisch/fysische realiteit uit te gaan. Albert Schmidli probeerde dit onlangs inzichtelijker te maken aan de hand van de bereiding van het middel Vulnodoron.

De Zwitserse farmaceut Albert Schmidli heeft zich jarenlang beziggehouden met de bereidingswijze en toepassing van het middel Vulnodoron (Cinis Capsellae comp.). Tegenwoordig demonstreert hij voor artsen over de hele wereld het bijzondere bereidingsproces. Op uitnodiging van Weleda Benelux deed hij dat op 10 april ook in Zoetermeer voor enkele tientallen antroposofische artsen. 

Transcript

Schmidli vertelt: pas in 1953 is het middel opgenomen in het toenmalige Weleda-assortiment, op basis van een transcript van schriftelijke aanwijzingen van Rudolf Steiner. Steiner beschreef Vulnodoron als middel dat ingezet kon worden bij de behandeling van chronische wonden. Echter, zo vertelt Schmidli, jaren geleden dreigde het middel weer uit het assortiment te worden geschrapt. Het werd in heel Duitsland en Zwitserland samen op enig moment nog maar vijftien keer per jaar voorgeschreven en de ervaringen waren niet bijzonder goed. Op dat moment werd zijn aandacht getrokken, en hij besloot eerst de aanwijzingen van Steiner nader te onderzoeken. Dat bleek achteraf het begin van een ommekeer. Hij ontdekte een wezenlijke fout in het transcript, en begon zelf met een nieuwe versie van de Vulnodoronbereiding te experimenteren. Weliswaar uitgaande van dezelfde grondstoffen, ontstond er een andere substantie. 

Voornamelijk mineraal

Vulnodoron wordt voornamelijk bereid uit minerale substanties en uit gemineraliseerde (namelijk veraste) plantendelen. Schmidli leidde de aanwezigen stap voor stap door het bereidingsproces. Het aanschouwen van het omvormingsproces van de uitgangsstoffen was voor veel aanwezigen een bijzondere ervaring. Bijvoorbeeld de veranderingen van de opeenvolgende kleuren van het mengsel, of het metamorfoseren van de aanvankelijke poedervorm tot vaste taaie (zie video) en later brosse stof, zonder dat er een vloeistof aan werd toegevoegd. Ook het effect van de toevoeging van warmte, en van het voortdurend verwrijven van de stoffen werd duidelijk zichtbaar, en soms ook voelbaar, hoorbaar of te ruiken. Daarnaast werd voor de aanwezigen begrijpelijk hoe de wijziging in het aanvankelijk toegepaste bereidingsproces (op een bepaald moment verhitting toepassen in plaats van bevochtigen) een groot verschil maakt voor het proces, en daarmee voor het eindresultaat.

Lepra

Nadat Schmidli tot zijn nieuwe formulering was gekomen, vroeg hij artsen deze bij wijze van eerste klinische test toe te passen bij chronische leprawonden van patiënten in een Nepalese kliniek. Daar werden onverwacht goede resultaten gemeld, aldus Schmidli, wat voor hem een eerste aanwijzing was dat hij goed zat met de wijziging van het bereidingsproces. Weleda heeft inmiddels deze aanpassing overgenomen, wat kennelijk ook effect heeft gehad op het aantal voorschriften. ‘In plaats van vijftien recepten per jaar zijn dat er inmiddels 12.000 in Duitsland en Zwitserland’, zegt Schmidli. In Zwitserland is Vulnodoron onder de naam Cinis Capsellae comp. geregistreerd. Bij wonden door endogeen eczeem of impetigo is het volgens Schmidli niet werkzaam. Met andere indicaties zullen nog ervaringen moeten worden opgedaan.

 

Onderstaand filmpje toont één van de bereidingsfasen van Vulnodoron tijdens de demonstratie van Albert Schmidli bij Weleda. (video met dank aan M. Ephraïm)

Een van de bereidingsfasen van Vulnodoron (video met dank aan M. Ephraïm).