print

Nieuwe uitgave in de serie Bolk’s Companions

Endocrinology – A methodological aproach towards integrative understanding
De Engelstalige boekenserie ‘Bolk’s Companions’ behandelt medische onderwerpen vanuit een nieuwe methodologie, die de auteurs allemaal zelf al jaren in de praktijk toepassen. Uitgaande van de reductionistische medische basiskennis, waar elke student en arts bekend mee is, wordt een volgende onderzoeksstap gezet. De universitaire geneeskunde verklaart de hele mens, zoals we die elke dag in onze spreekkamer tegenkomen, met kennis tot op moleculair en zelfs atomair niveau. Met deze stap willen de auteurs de samenhang herontdekken in deze medische ‘deeltjeskennis’, om zo weer tot een beter inzicht in de ‘hele mens’ te komen.
Deze kwalitatieve benadering, de ‘4-step approach’ genoemd, kan volgens de auteurs bijdragen aan onder meer een beter begrip van psychosomatiek, en behulpzaam zijn bij het verder individualiseren van een medische behandeling.
Eind november 2016 publiceert de Kingfisher Group in Driebergen een nieuw deel in de serie ‘Bolk’s Companions’. Dit deel, ‘Endocrinology – A methodological approach towards integrative understanding’ behandelt enerzijds enkele endocrinologische systemen en ziekten middels de eerder genoemde methodologie. Anderzijds wilden de auteurs aan de hand van dit onderwerp hun methodologie –de ‘4-step approach’- explicieter beschrijven, zodat deze ook toegankelijk wordt voor medisch studenten en collega’s.
Alle Bolk’s Companions worden als digitaal pdf-bestand gratis beschikbaar gesteld via www.bolkscompanions.com. Ook zijn op deze site papieren exemplaren tegen kostprijs te bestellen. Voor Endocrinology is dat € 10,= (exclusief verzendkosten).

Endocrinology – A methodological approach towards integrative understanding
Guus v.d. Bie, M.D.
Ricardo Ghelman, M.D.
Loes v.d. Heuvel, M.D.
Kore Luske, M.D.