print

Column Factor Tien Depressie

Herman (42) is somber. Hij heeft dat nooit eerder gehad. Zijn vrouw maakt zich veel zorgen. De altijd zo vrolijke, rustige en gemoedelijke Brabander heeft ineens ‘nergens geen zin meer in’. Niet in eten, niet in voetballen en niet in een pintje pakken. Er is eigenlijk niets gebeurd, geen trauma of shock, geen problemen op het werk of wat dan ook. Er moet dus echt iets met hem aan de hand zijn. [Lees verder]

Vooraankondiging

In samenwerking met de Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg en de NVAA hebben wij wederom Albert Schmidli gevraagd én bereid gevonden voor een verdiepingsworkshop voor artsen.
De workshop zal onder andere gaan over de bereiding van het geneesmiddel: Solutio Sacchari comp.  [Lees verder]

Boekbespreking

Bob Witsenburg heeft een boek geschreven, ‘bedoeld als ínleiding in de beginselen van de antroposofische geneeskunde’, zoals de eerste zin van het ‘Woord vooraf’ luidt. Het is een bruikbaar en prachtig uitgevoerd boek van tweehonderd bladzijden geworden.  [Lees verder]

Bolk Companion Endocrinologie

Endocrinology – A methodological aproach towards integrative understanding
De Engelstalige boekenserie ‘Bolk’s Companions’ behandelt medische onderwerpen vanuit een nieuwe methodologie, die de auteurs allemaal zelf al jaren in de praktijk toepassen. Uitgaande van de reductionistische medische basiskennis, waar elke student en arts bekend mee is, wordt een volgende onderzoeksstap gezet.  [Lees verder]

 

Colofon

Weleda Medisch Nieuws is een uitgave van Weleda Benelux SE en verschijnt 4x per jaar.

 

Redactie

Arie Bos (rustend huisarts / auteur)

Ingrid van Berckelaer (apotheker)

Majella van Maaren (redacteur)

Peter Staal (huisarts en antroposofisch arts)

Angela van Bennekom (coördinator)

 

Digitale vormgeving

Nantke Hooning


Correctie

Michel Gastkemper

Contact

medisch@weleda.nl