print

Column: Kruikenzeiken

Als iemand zich het recht toe mag eigenen om flauwe geintjes over ‘urineren’ te maken, dan is het wel de Tilburger. In een niet bijster bejubeld verleden werden Tilburgers uitgenodigd om voor de textielfabriek hun urine te verzamelen voor een goed doel: het wassen en verven van wol. Dit alles voor een kleine extra bijdrage, want ‘Dè is al vlot ’n halven stuiver d’n emmer’. Kruikenzeiker is voor de Tilburger een soort geuzennaam. Tilburg is volgens mij de enige stad waar mensen elkaar ‘zeikerd’ noemen zonder elkaar daarmee te beledigen. Zo hebben de Tilburgers zelden gêne om met plasproblemen op het spreekuur te komen, en dat was al ver voor de invoering van de laatste NHG-Standaard urineweginfecties. Na het gesnotter van de kleintjes is de urineweginfectie een van de meest voorkomende problemen in de praktijk.

[Lees verder]

 

Vooraankondiging: Workshop met Albert Schmidli

In samenwerking met de academie voor antroposofische gezondheidszorg hebben wij wederom Albert Schmidli gevraagd én bereid gevonden voor een verdiepingsworkshop voor artsen. De inhoud van de workshop, die op dit moment nog afgestemd wordt met Albert Schmidli, zal door de NVAA geaccrediteerd worden.

[Lees verder]

Boekbespreking: 'Bij heldere hemel. Verrassende verbanden tussen aarde en kosmos.'

In de biologisch-dynamische landbouw en soms ook in de antroposofische geneeskunde wordt rekening gehouden met maanstanden en (in de landbouw) ook wel met sterrenconstellaties. Is er eigenlijk wel reden om aan te nemen dat astronomische invloeden merkbaar zijn op aarde? Nou en of, bioloog en astronoom Willem Beekman heeft er, alweer een tijdje geleden, een enthousiast makend boek over geschreven. Arie Bos heeft het gelezen en raakte gebiologeerd...

[Lees verder]

Aankondiging Bolk’s Companion ‘Endocrinology’

Aankondiging Bolk’s Companion ‘Endocrinology’: Over hormoonsystemen bij de mens en het vraagstuk van de psychosomatiek

(verwachte Engelse uitgave in lente 2016. Auteurs: K. Luske, R. Ghelman, G. van der Bie en L. van den Heuvel)

Onderdeel van de serie Bolk’s Companions, zie www.bolkscompanions.com.

Een belangrijke vraag in de geneeskunde is of er een logische relatie te leggen is tussen lichamelijke symptomen en psychische fenomenen, zoals deze zich in de klinische praktijk voordoen.

Agenda

  • 13 februari 2016 - Conferentie: "De kracht van het ouder worden."
  • 21 mei 2016 - Workshop met Albert Schmidli
  • juni 2016 - Internationaal congres integratieve geneeskunde

[Lees verder]


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega

 

Colofon

Weleda Medisch Nieuws is een uitgave van Weleda Benelux SE en verschijnt 4x per jaar.

 

Redactie

Arie Bos (rustend huisarts / auteur)

Ingrid van Berckelaer (apotheker)

Majella van Maaren (redacteur)

Peter Staal (huisarts en antroposofisch arts)

Angela van Bennekom (coördinator)

 

Digitale vormgeving

Nantke Hooning


Correctie

Michel Gastkemper

Contact

medisch@weleda.nl