print

Boekbespreking: Mindsight - Daniel Siegel

Arie Bos

Met een simpele indeling zou je psychiaters in twee soorten kunnen verdelen: biologische psychiaters, die het erop houden dat psychiatrische ziekten hersenziekten zijn die chemisch moeten worden benaderd. De andere soort benadert de patiënt via de psyche, met gesprekken, en vindt de hersenen daarin onbelangrijk omdat in de DSM nog steeds geen gewag wordt gemaakt van hersenafwijkingen die de psychiatrische ziekte kan verklaren. Daniel Siegel is een psychiater die ongelofelijk geïnteresseerd is in de functies van de hersenen en de variaties erin die bepaalde psychiatrische beelden kunnen verklaren, en die toch als het even kan zonder medicatie, maar met oefeningen daar iets aan poogt te doen. En daarin slaagt. Er zijn ook patiënten die zichzelf een eind op weg helpen met oefeningen. Zoals Henk Schutte, wijsgerig bioloog, die zichzelf, met zijn bipolaire stoornis, behandelt met de zes basisoefeningen van Rudolf Steiner. Lees verder…

Daniel Siegel neemt de plasticiteit van de hersenen serieus. Je kunt door oefenen dingen veranderen in je hersenen, ook dingen die je al jaren in de weg zitten. Hij heeft daartoe de term Mindsight bedacht. Mindsight ontstaat wanneer je beseft dat je niet je innerlijk bent, maar hebt. Je kunt je innerlijk observeren. Je bent niet boos, als een soort zelfdefinitie, maar je hebt een boos gevoel. Dat is op zich niet nieuw natuurlijk. Maar vanuit dat besef kun je er iets aan doen. Siegel redeneert zo – en legt het zijn patiënten ook zo uit: wanneer je prefrontale cortex nog niet genoeg sterke verbindingen maakt met het limbische systeem of de amygdala, om baas te kunnen zijn over je gevoelens, moet je door oefenen die verbindingen versterken.

Een jongen met een bipolaire stoornis behandelde hij met mindfulness, aandachttraining. Er is ontdekt dat dat de prefrontale schors dikker maakt en helpt bij een veelheid van psychiatrische stoornissen. Zo zijn er meer oefeningen die hij bij andere beelden gebruikt. Het is erg interessant te lezen dat Henk Schutte dezelfde redenering volgt en daarbij zelf heeft ontdekt dat wat Joop van Dam als het ‘zesvoudige pad’ beschreef ook aandachtoefeningen zijn. Naast evenwichtsoefeningen helpen deze hem om de gevoelens en stemmingen die met hem op de loop kunnen gaan in de hand te krijgen.

Daniel Siegel, Mindsight. The new science of personal transformation. Bantam Books. 2010.

Henk Schutte, Ik herstelde van een bipolaire stoornis. De stabiliserende werking van het zesvoudige pad. Uitg. Boekscout.nl Soest. 2014.

 

Terug naar de nieuwsbrief