print

Zesde werkbijeenkomst antroposofisch repertorium Driebergen: bundeling van kennis

Op 20 november vond in Driebergen de zesde werkbijeenkomst plaats, waarin door antroposofisch artsen gezamenlijk gediscussieerd werd over de inhoud van een nieuw repertorium antroposofische geneesmiddelen. George Maissan, rustend huisarts in Gouda, schrijft het concept. Deze keer ging het over de clusters ‘Psychiatrie’ en ‘Neurologie’.

Het doel van deze bijeenkomsten is dat zoveel mogelijk geneesmiddelenkennis en -ervaring van artsen, lid van de NVAA, gebundeld worden om tot een bruikbaar antroposofisch repertorium te komen en ‘best practice’ per indicatiegebied vast te leggen.

→ De bijeenkomsten zijn voor leden van de NVAA geaccrediteerd als antroposofische nascholing voor 3,2 uur.

Telkens ontstaat een levendige discussie en worden ervaringen en meningen uitgewisseld over de middelen, de indicaties en de waargenomen effectiviteit (of, in een enkel geval, juist het ontbreken daarvan). De bijeenkomsten worden door de deelnemers als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Daarbij is gebleken dat er behoefte is aan meer tijd per cluster. Daarom is besloten het aantal bijeenkomsten uit te breiden. De volgende werkbijeenkomsten zijn gepland op:

  • Donderdag 6 februari 2014
  • Woensdag 26 februari 2014

→ Het is mogelijk dat ook na deze twee extra avonden nog behoefte zal zijn aan meer bijeenkomsten. Zodra daarover meer bekend is, zult u daarvan bericht ontvangen.

De avonden worden steeds gehouden in Antropia in Driebergen-Rijsenburg. Leden van de NVAA worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. U kunt zich, voor één of meerdere bijeenkomsten, aanmelden bij Weleda: medisch@weleda.nl.

Vanaf 17.15 uur is gezorgd voor soep met brood. De inhoudelijke bespreking zal duren van 18.00-21.30 uur.

Inmiddels zijn er al enkele hoofdstukken van dit repertorium voltooid. Deze worden als bijlage meegestuurd met het Convocaat. De link naar het hoofdstuk ‘Tr. Respiratorius’ is meegezonden met het Convocaat (Mededelingen) van november en leidt naar een PDF-document met ‘Tr. Respiratorius’ en ‘Oor’. Leden van de NVAA kunnen de voltooide hoofdstukken ook downloaden op nvaa.nl, op het ledengedeelte van de website, onder ‘Convocaten’.

Woordenboek


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega