print

Voor u gelezen winter 13/14

Iedereen boven de vijftig aan de statines? Nou, nee. BMJ versus farmaceutische industrie
Een grote meta-analyse, gepubliceerd in de Lancet in 2012 (bekend als CTT meta-analyse), suggereerde dat statines significant het risico op grote cardiovasculaire incidenten zouden reduceren, evenals de sterfte onder patiënten met een laag cardiovasculair risico. Door deze publicatie omarmden de Cochrane-reviewers het idee, dat statines door nog veel meer mensen, misschien wel iedereen boven de 50, geslikt zouden moeten worden. Het British Medical Journal (BMJ) reageerde hierop, en publiceerde een repliek van John Abramson et al. Zij analyseerden de data van deze CTT meta-analyse opnieuw, en vonden helemaal geen aanwijzingen voor de positieve conclusies. Ook zijn de auteurs kritisch over het feit dat de meta-analyse geen studies omvat die de schadelijke effecten van statines betreffen, maar uitsluitend is gebaseerd op door de fabrikant gesponsorde studies. BMJ-redacteur Fiona Godlee is not amused...

[Lees meer]

 

Verzadigd vet slecht? Bij nader inzien...
Sinds de jaren zeventig zijn verzadigde vetzuren in onze voeding stelselmatig in verband gebracht met hart- en vaatziekten (HVZ). Maar ‘een samenhang is nog geen oorzakelijk verband’, schrijft cardioloog Aseem Malthora in het BMJ in een lezenswaardig en genuanceerd commentaar. Een paar van zijn uitspraken: ‘Wie minder verzadigde vetten eet verlaagt daarmee inderdaad het totaal LDL, maar het zijn juist de kleine, high density-LDL-partikels, die ontstaan door koolhydraatinname, die gecorreleerd zijn met HVZ. Die blijven gelijk.’ ‘Recente studies laten geen enkel significant verband zien tussen de inname van verzadigde vetten en HVZ. Integendeel, er lijkt juist een beschermende werking van uit te gaan.’ ‘Na een hartinfarct is het overstappen op een Mediterraan dieet bijna drie maal effectiever om sterfte te verlagen dan het innemen van een statine.’

[Lees meer]

 

Motoriek en fitheid van kinderen van invloed op schoolprestaties
Een Fins onderzoeksteam heeft een uitgebreide prospectieve studie opgezet, onder meer naar de relatie tussen motoriek en fitheid bij schoolkinderen en hun schoolprestaties. Deze studie, de PANIC-studie (Physical Activity and Nutrition in Children), waarin ook gekeken wordt naar veel andere variabelen, zoals dieet, gebit, welbevinden, overgewicht en metabolisme, komt met een publicatie waarin zij beschrijven dat in een groep van meer dan 300 kinderen, in de leeftijd van 6-8 jaar, een duidelijk verband is te zien tussen achterblijvende fysieke prestaties en minder goede lees- en rekencapaciteiten. De onderzoekers willen uiteraard weten of interventie een positief resultaat zal hebben. Het ligt in de bedoeling om de kinderen te blijven volgen tot een leeftijd van circa 21 jaar.

[Lees een review] of [lees de samenvatting]

 

Eurocommissaris Borg: ‘Europese burgers moeten wettelijk toegang hebben tot geneesmiddelen van hun keuze’
Op 27 juni 2013 sprak Eurocommissaris Borg van Volksgezondheid op een bijeenkomst van Europarlementariërs. Doel van de bijeenkomst was om te onderstrepen dat complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) een kosteneffectieve, duurzame methode is om gezondheid te bevorderen, en om ziekte te voorkomen en te behandelen.

Borg erkende dat er een categorie CAM-middelen bestaat met karakteristieken die buiten het gangbare concept van conventionele geneesmiddelen vallen, en dat de beschikbaarheid van deze middelen lang niet in alle lidstaten dezelfde is. Borg zegt maatregelen te hebben ingesteld om de toelating van CAM-middelen op de markt te vereenvoudigen, en om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende lidstaten over de CAM-middelen beter te stroomlijnen.

Het verslag van deze bijeenkomst biedt hoop voor CAM-artsen en -patiënten op meer erkenning en toegankelijkheid. Maar zoals altijd in de politiek: the proof of the pudding will be in the eating.

[Lees meer] of [lees de volledige tekst]

 

TED video: Borstkankerdetectie kan veel beter; waarom gebeurt het dan niet?
Dicht borstklierweefsel is een risico op zichzelf voor borstkanker, en is er de oorzaak van dat mammatumoren te vaak in een te laat stadium worden ontdekt. Een indringende vraag van een patiënte aan interniste Deborah Rhodes en een toevallige ontmoeting met een natuurkundige waren de aanleiding om op zoek te gaan naar een apparaat dat borstkanker in een veel vroeger stadium zou kunnen ontdekken. Het eerste prototype knutselden ze samen met ducktape in elkaar, en bleek een uitvinding die drie keer méér mammatumoren vindt, en dus vele levens kan redden en ook al gered heeft. Waarom is dit apparaat dan nog niet overal beschikbaar?

Woordenboek


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega