print

De misleiding van de wetenschap

Arie Bos las het laatste boek van Rupert Sheldrake. ‘De meeste wetenschappelijke dogma’s stammen uit de negentiende eeuw en de oorsprong ervan is dus gemakkelijk na te gaan.’ Twijfelt u wel eens aan de wet van behoud van massa en energie?

De misleiding van de wetenschap

In 2006 verscheen The God Delusion van de bioloog Richard Dawkins, waarin hij zijn best doet aan te tonen dat geloof in God bedrog of misleiding, is. Hij probeert met boeken, symposia en billboards een beweging op te zetten om dit evangelie te verkondigen. De God die Dawkins aanbidt is natuurlijk de wetenschap en wel de vigerende materialistische variant ervan. Dat is de enige en eeuwige waarheid. Onlangs kwam als antwoord van Rupert Sheldrake, ook bioloog, een boek uit met de titel The Science Delusion. Het is bij mijn weten nog niet in het Nederlands vertaald. Daarin haalt Sheldrake tien dogma’s van de materialistische variant van wetenschap, die in de wetenschappelijke wereld eigenlijk zonder uitzondering voor waar worden aangenomen, onderuit. Dat doet hij door de uitgangspunten uit te zoeken. En door wetenschappelijk onderzoek boven water te halen waarvan de uitkomsten hier volledig mee in tegenspraak zijn. Het gaat om de volgende leerstellingen:

1. Alles is in wezen mechanisch, ook levende wezens, zelfs mensen.

2. Het menselijke bewustzijn is een illusie, geproduceerd door de materiële activiteit van de hersenen.

3. De totale hoeveelheid van materie en energie is altijd hetzelfde. (Behalve bij de Big Bang, toen alle materie en energie plotseling verscheen.)

4. De natuurwetten staan voor altijd vast. Vanaf de Big Bang tot in de eeuwigheid.

5. De natuur kent geen doel, en de evolutie heeft geen doel of richting.

6. Alle biologische erfelijkheid is materieel, vastgelegd in DNA en andere materiële structuren.

7. Bewustzijn zit in het hoofd en is niets anders dan de activiteit van het brein. Wanneer je naar een boom kijkt, is het beeld van die boom niet ‘daarbuiten’, maar in je hoofd.

8. Herinneringen zijn als materiële sporen opgeslagen in de hersenen en verdwijnen bij de dood.

9. Onverklaarde fenomenen als telepathie zijn illusies.

10. Mechanistische geneeskunde is de enige die werkzaam is.

De meest van deze dogma’s stammen uit de negentiende eeuw en de oorsprong ervan is dus gemakkelijk na te gaan. Het derde punt, de wet van behoud van energie, heeft zich zo in ons vastgezet, dat wij ons niet meer kunnen voorstellen dat die niet waar zou zijn. Lavoisier merkte op dat de totale massa van twee reagentia samen hetzelfde was als de totale massa van de resulterende stof. Sinds Einstein weten we dat massa in energie valt om te denken. Gezien leerstelling 1, moet deze wet van behoud van massa en energie ook gelden voor levende organismen. Maar wat een schok: bij levende wezens is hij nooit aangetoond! Hij is daar zelfs aantoonbaar onjuist, zo blijkt uit alle pogingen om aan te tonen dat deze wet ook voor organismen geldt. Zo is er aan elke materialistische zekerheid een hoofdstuk gewijd, met als uitkomst dat het niet klopt. Niet alleen omdat een gedachte-experiment de onzin ervan zou aantonen, maar juist ook gewone, door gewone wetenschappers gedane experimenten. Theorieën zijn juist vaak de bron van ontstaan van deze materialistische stellingen. Zoals de wet van behoud van energie. Sheldrake heeft dit boek geschreven omdat hij vindt dat het materialisme de wetenschap beperkt. Er valt zoveel meer te onderzoeken en te ontdekken wanneer je deze dogma’s loslaat. Zoals zijn onderzoek naar het gevoel dat er naar je wordt gestaard of de gave van honden om te weten wanneer het baasje thuiskomt. Dit boek is een eye-opener en zou door iedereen die zich met wetenschap en/of geneeskunde – gezien stelling 10 – bezighoudt, gelezen moeten worden. Ik ben bang dat de mensen die hierdoor van gedachten zouden kunnen veranderen het ongelezen zullen laten, en alleen degenen die toch al hun vermoedens hadden dat de wetenschap zich eenzijdig heeft ontwikkeld hun hart hieraan zullen ophalen. Arie Bos

Rupert Sheldrake

The Science Delusion. Freeing the spirit of enquiry.

Coronet, London 2012. 24,99 euro.

Woordenboek


Deel deze Nieuwsbrief