print

Congres over Integratieve geneeskunde een succes

Op 4 oktober vond in het KNMG gebouw Domus Medica het veelbesproken congres over integrative medicine plaats. Veelbesproken, omdat tegenstanders van CAM er schande van spraken dat het überhaupt mocht en dat er accreditatie voor artsen was verleend, en bij voorstanders omdat er nu eindelijk enige erkenning was. Men wilde het beste beentje voorzetten en het congres zo wetenschappelijk mogelijk laten zijn... lukte dat ook?

Het programma was in ieder geval veelzijdig: enkele kopstukken uit het CAM-veld hielden voordrachten. Vaak waren dit artsen die het in het reguliere veld goed voor elkaar hebben, maar aanvullende methoden van diagnostiek en therapie proberen zo evidence based mogelijk in te zetten. Uit de psychiatrie, neurologie, kindergeneeskunde en de huisartsgeneeskunde kwamen duidelijk signalen dat het breder moet en kan, zonder het gezond verstand van het evidence based denken los te moeten laten. Maar ook waren er voordrachten over celbiologie en economie, en vanuit patiëntenperspectief.

Inbedding in de reguliere praktijk

In de workshops werden voorbeelden gegeven van hoe in de praktijk CAM-geneeskunde wordt geïntegreerd met reguliere geneeskunde. Het brede palet aan specialisten en huisartsen gaf de indruk dat de reguliere geneeskunde goed kan worden aangevuld met CAM. De vanzelfsprekende manier waarop dit kan plaatsvinden werd in de vele workshops duidelijk gewaardeerd.

Conclusies (uit het persbericht): ‘De conclusies van het congres zijn onder andere dat integrale geneeskunde klantgericht is. De arts is daarbij de coach die zich vooral richt op de gezondheid en de (genees)kracht van de patiënt, onder het motto “gezondheid stimuleren zover het kan, ziekte bestrijden als dat nodig is”. Hierbij worden de best passende methodes van zowel de reguliere als de complementaire geneeskunde ingezet, afhankelijk van de wens van de patiënt, de kennis en ervaring van de arts/therapeut en het wetenschappelijk bewijs dat voorhanden is. Op deze manier wil integrale geneeskunde zo goed mogelijk voldoen aan de eisen voor Evidence Based Medicine (EBM). Uiteraard moet er nog veel onderzoek worden gedaan om bij alle indicaties aan te tonen wat de beste methode is.’ (Zie voor alle voordrachten: www.integrative-medicine-congres.nl/)

Woordenboek


Deel deze Nieuwsbrief