print

Column: Geen wonder

Johannes (14) is druk in de klas. Zijn schoolcarrière verliep nogal onrustig. Nu dringt de school aan op medicatie, want, zo is dan de standaarduitdrukking, “Zo gaat het niet langer!” “Is daar ook iets antroposofisch voor?,” is dan de vraag van de ouders die een standaardmedicatie als Ritalin willen vermijden. Dat is er. Geen wondermiddel, maar toch ook weer wel... [lees verder]

Uitnodiging workshop Albert Schmidli

Zoals eerder werd aangekondigd kunt u zich nu aanmelden voor de workshop met Albert Schmidli op zaterdag 13 mei aanstaande.
Via deze link komt u op het inschrijfformulier
Verzorgt u de aanmelding voor meerdere personen, dan graag elke persoon apart aanmelden.
Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van deelname, waarna deze definitief is.
Wanneer u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden. Het aantal plaatsten is beperkt, en door uw afmelding kunnen personen die op de wachtlijst staan dan alsnog een uitnodiging ontvangen.
De workshop vindt plaats bij Weleda Benelux in Zoetermeer, Platinastraat 161.
Zodra het programma definitief is ontvangt u dit per e-mail.

Over Albert Schmidli:
Hij is scheikundige, vrijeschoolleerkracht en trainer in antroposofische geneeskunde en farmacie. Bij Weleda Zwitserland was hij 25 jaar lang verantwoordelijk voor productontwikkeling en training van artsen. Tegenwoordig verzorgt hij wereldwijd trainingen voor professionals in de gezondheidszorg over antroposofische geneeskunde en geneesmiddelen.
Een eventuele vraag kunt u e-mailen naar: medisch@weleda.nl

Vooraankondiging seminar voor Dr. Assistentes op woensdag 21 juni 2017

Speciaal voor u assistente(s) organiseert Weleda een seminar met als thema: Potentiëren als onderdeel van de diverse bereidingswijze in de antroposofische geneeskunde.
Maak massaal gebruik van deze dag, waar uw assistente wordt nageschoold, een rondleiding krijgt door de tuin, de productie en de apotheek van Weleda en zelf aan de slag gaat met potentiëren...[Lees verder]

Boekbespreking

In zijn Wij zijn ons brein had Dick Swaab als standpunt dat wij nu eenmaal denken en doen wat ons, door de genen bepaalde, brein wil. Daar heeft hij veel kritiek op gekregen, alleen al omdat het brein helemaal niet zo rigide is, maar plastisch en voortdurend verandert naar aanleiding van wat wij ervaren. Zodat je net zo goed kunt zeggen dat het brein ons gehoorzaamt. In interviews vond hij die plasticiteit niet van groot belang: ‘dat is nu eenmaal de manier waarop we leren’. Zijn nieuwe boek Ons creatieve brein begint hij met te zeggen dat de sociale en culturele invloed op de zich ontwikkelende hersenen erg groot is. En dat de verbindingen in de hersenen te complex zijn om geheel door de genen te worden bepaald... [Lees verder]

 

Colofon

Weleda Medisch Nieuws is een uitgave van Weleda Benelux SE en verschijnt 4x per jaar.

 

Redactie

Arie Bos (rustend huisarts / auteur)

Ingrid van Berckelaer (apotheker)

Majella van Maaren (redacteur)

Peter Staal (huisarts en antroposofisch arts)

Angela van Bennekom (coördinator)

 

Digitale vormgeving

Nantke Hooning


Correctie

Michel Gastkemper

Contact

medisch@weleda.nl