print

'stel dat...' van Peter Staal

Stel je bent arts. En stel je bent geïnteresseerd in antroposofische geneeskunde, homeopathie of in ieder geval Integrative Medicine. En stel dat je patiënt dat ook is. Stel je hebt dan ook nog een patiënt die je voor meerdere dingen tegelijk zou willen behandelen (beetje stimuleren van de stofwisseling, beetje kalmeren, beetje verwarmen). En stel je wilt dat voor de patiënt in een zo makkelijk mogelijke vorm, bijvoorbeeld één product met meerdere inhoudsstoffen. En stel dat dat middel in die vorm niet bestaat, maar je wilt het wel in die vorm hebben. En stel dat de patiënt het ook nog snel wil hebben.

Wat doe je dan?

Samengestelde middelen

Terwijl in de homeopathie veelal gestreefd wordt naar enkelvoudige middelen, kennen de integrative medicine, de fytotherapie en de antroposofische geneeskunde ook de samengestelde middelen. De reden hiervan heeft te maken met de achtergrond van de antroposofische geneeskunde (die anders is dan die van de homeopathie) en is deels een kwestie van individuele keuze en ervaringskennis. Binnen de antroposofische geneesmiddelen, zoals die van Weleda, vinden we veel samengestelde middelen. Een voorbeeld daarvan is Nux vomica comp, die behalve de Nux vomica ook de Gentiana luthea en de Nux moschata bevat. Een ander door antroposofische artsen veel gebruikt middel is Ferrum sidereum/Prunus comp., dat gebruikt wordt ter versterking van de vitaliteit na een heftige gebeurtenis die de vitaliteit aantast. Het bevat naast het versterkende Ferrum siderium (het ijzer dat van de hemel op aarde valt!) ook bijvoorbeeld Arnica. Denk aan een narcose, een ongeval, hersenschudding, maar ook aan mensen die niet goed opknappen na een longontsteking. Bij samengestelde middelen moet ik altijd denken aan de schilderijen van Monet en Van Gogh. De afzonderlijke streepjes verf op het doek lijken wellicht niet zoveel betekenis te hebben, maar gezamenlijk vormen zij een schilderij met een uitdrukkingskracht van ongekende waarde.

Combineren en zelf samenstellen

In januari was er een nascholingsdag van de NVAA met dit proces als thema. Twee ervaren antroposofische artsen vertelden over hoe zij in bepaalde situaties bepaalde geneesmiddelen zelf wilden samenstellen. En hoe zij enerzijds gebruik maakten van vaste ‘eigen’ combinaties (bijvoorbeeld bij menstruatieklachten vaak Conchae D8 erbij), maar hoe zij anderzijds juist ook de mogelijkheid gebruikten om zelf middelen samen te stellen, tot wel vijf substanties per flesje, geheel afgestemd op de individuele situatie en ziektegeschiedenis van de patiënt.

Nu kent de antroposofische geneeskunde ook vaste combinaties van middelen die echt bij elkaar horen. Zo geeft men bij slapeloosheid, waarbij de patiënt het moeilijk vindt om ‘los te laten’ (piekeren, malen, woelen), niet alleen een ‘loslaatmiddel’ in de avond (Phosphor D25/Sulfur D25), maar ook een ‘wakker-word-middel’, te weten Phosphor D6 in de ochtend. Deze twee versterken de pendelslag van de klok van waken en slapen en zijn elkaars ‘maatjes’.

Een ander voorbeeld zijn sommige van de ‘doronen’ (geneesmiddelen met vast samenstelling, gegeven voor bepaalde indicaties), zoals de ontstekingsdruppels (Apis/Belladonna) die je kunt combineren met ontstekingstabletten (Carbo betulae cum Sulfure). Daarmee heb ik al menig wondroospatiënt zonder antibioticum kunnen behandelen. Zij werken complementair aan elkaar. Aan patiënten leg ik het vaak zo uit: ‘Om een kar in beweging te krijgen kun je duwen. Je kunt ook trekken. Het beste is om te duwen en te trekken...’ Maar behalve de bestaande samengestelde middelen kun je ook zelf combineren.

Hoe?

Je kunt ten eerste kijken of het middel dat je wilt combineren hiervoor geschikt is. Denk je bijvoorbeeld aan een combinatie van Bryonia en Stannum, dat ideaal is in geval van ‘waterstuwing’ (in gewrichten, maar ook heb ik het effect ervaren bij verhoogde hersendruk), dan kun je dat op je eigen manier samenstellen. Daarmee wordt het arsenaal van de antroposofische medicamenten schier eindeloos uitgebreid.*

Dus stel je hebt dat allemaal goed in de smiezen en stel dat dat gecombineerd kan worden en stel dat je patiënt dat snel tot zijn beschikking heeft. Stel dan ook dat het nog redelijk betaalbaar is en dat het de patiënt, als die aanvullend verzekerd is, nagenoeg niets kost?

Dan is het enige nog dat je mag hopen dat de je de goede middelen hebt gekozen en dat de patiënt er veel baat bij heeft.

Peter Staal, huisarts

* Om dat voor te schrijven controleer je eerst of de middelen wel combineerbaar zijn. Dan ga je naar:

www.weleda.nl/assortiment

Hier kun je veel informatie over de middelen vinden, zoals ook de bijsluiter. Eerste zoek je op Stannum. Daarna tik je in bijvoorbeeld Bryonia D6. Je ziet dan rechtsonder in het scherm bij ‘combineerbaar’ of het inderdaad wel combineerbaar is. Achter combineerbaar staat in dit geval : ‘ja’. Niet alle middelen zijn vanwege hun farmacologische eigenschappen zonder meer te combineren, maar de meeste wel.

De patiënt kan het dan halen bij de apotheek of bestellen via de ‘Weleda complementaire geneesmiddelenapp‘. Deze is te downloaden in de Apple App store of Google Play store, zie weleda.nl/apotheek

Medicom:

Voor mensen die bijvoorbeeld met Medicom werken (bij Omnihis kun je voorkeurmiddelen zelf vrij makkelijk invoeren), kun je dat doen door bij geneesmiddelen (Shift F3) ‘weled’ in te voeren in de taxe en je krijgt dan ‘Weleda groep 1 dilutie gecombineerd’.

Je kunt dan in de vrije tekst bij ‘doseeradvies’ de combinatie maken. Voor poeders kies je de optie ‘trituratie gecombineerd’.

 

Colofon

Weleda Medisch Nieuws is een uitgave van Weleda Benelux SE en verschijnt 4x per jaar.

 

Redactie

Arie Bos (arts / auteur)

Ingrid van Berckelaer (apotheker)

Majella van Maaren (redacteur)

Peter Staal (huisarts en antroposofisch arts)

Angela van Bennekom (coördinator)

 

Digitale vormgeving

Iris Termeulen
Redkiwi

Correctie

Michel Gastkemper

Contact

medisch@weleda.nl

Adres:

Weleda Benelux SE 

Platinastraat 161

2718 SR Zoetermeer