print

Genetisch gemanipuleerd herpesvirus succesvol bij gevorderd stadium melanoom.

Genetische manipulatie van organismen heeft vaak een negatieve bijklank, niet in de laatste plaats door onzekerheden over veiligheid op de lange termijn. Nu valt te lezen in het Journal of the American College of Surgeons dat genetisch gemanipuleerd herpesvirus, toegediend aan patiënten met maligne melanoom vanaf stadium IIIB, het eigen immuunsysteem weet aan te zetten om de melanoomcellen te vernietigen. Van de tachtig volwassen patiënten hadden er 31 (39%) een volledige lokale respons, veertien patiënten (18%) een gedeeltelijke. Daarnaast viel op, dat hoe verder de stagering, de kans op succes groter was. Na twaalf maanden had 59% van de patiënten met stadium IIIB  geen tekenen van recidief. De vraag is gerezen of het middel in de toekomst ook gecombineerd gegeven zou moeten worden met andere therapieën.

Er mag één kanttekening bij dit succesverhaal worden geplaatst: diverse onderzoekers gaven aan relaties te hebben met diverse farmaceutische industrieën.

[Lees het hele artikel...]

[Of een journalistiek verslag...]

Netwerken van darmbacteriën cruciaal bij Crohn en colitis ulcerosa

Specifieke darmbacterienetwerken blijken een belangrijke rol te spelen bij het verloop van chronisch inflammatoire darmziekten (CIDZ). Nature Medicine publiceerde recent het resultaat van een Zwitsers onderzoek, waarin drie groepen van meer dan tweehonderd proefpersonen werden vergeleken: een groep met de ziekte van Crohn, een met colitis ulcerosa en een groep gezonde personen. De onderzoekers vonden dat het microbioom van individuen met en zonder CIDZ sterk van elkaar verschillen, en dat bij CIDZ-patiënten bepaalde, specifieke veranderingen hierin leiden tot ernstige en therapieresistente exacerbaties. Die verandering betreft enerzijds een afname van beschermende bacteriesoorten, en anderzijds een toename van schadelijke bacteriën. Met behulp van algoritmen werden in de uitkomsten van het bacterie-onderzoek, waar duizenden bacteriesoorten gevonden werden, verschillende bacterienetwerken ontdekt. Elke species heeft, volgens onderzoeker McPherson, zijn eigen plaats in zo’n netwerk. Ook habitus, leefstijl, leeftijd en therapie bepalen mede het microbioom. Achttien nieuwe bacteriesoorten die het ziektebeloop beïnvloeden werden geïdentificeerd. Met name één netwerk is belangrijk, dat produceert de korte-keten vetzuren die nodig zijn voor de instandhouding van de darmbarrière. De onderzoekers hopen op basis van dit onderzoek nieuwe wegen te vinden voor de behandeling van ernstige CDZ.

 

[Lees de samenvatting in Nature Medic...]

[Of lees het persbericht van de Universiteit van Bern...]

YouTube college: “Horen huilbaby’s in het ziekenhuis?”

Jolita Bekhof, kinderarts en klinisch epidemioloog in het Isalaziekenhuis in Zwolle, beschrijft voor collega-artsen haar eigen worsteling met een veel voorkomend probleem waarmee (vaak zeer) ongeruste ouders bij de kinderarts belanden: de huilbaby. En eenmaal bij de (zuchtende) kinderarts: wat moet deze dan vervolgens doen? Herkenbaar en relativerend, en onderbouwd met onderzoek, komt ze tot een bredere uiteenzetting over functionele klachten bij kinderen in het algemeen. Geruststelling blijkt het primaire geneesmiddel. Om te beginnen geruststelling van de dokter zelf! Het geruststellen van ouders is een vak apart, merkt ze terecht op. Dát zou weer preventief kunnen werken tegen de kans om deze kinderen later als puber opnieuw te zien terugkeren op de kinderpoli, met weer een van de andere functionele klachten waar 80% van de verwijzingen uit bestaat(!). “Bezint, eer gij medicaliseert…” Van dit college wordt ook de dokter een beetje beter.

 

[Luister naar haar verhaal...]

 

Colofon

Weleda Medisch Nieuws is een uitgave van Weleda Benelux SE en verschijnt 4x per jaar.

 

Redactie

Arie Bos (arts / auteur)

Ingrid van Berckelaer (apotheker)

Majella van Maaren (redacteur)

Peter Staal (huisarts en antroposofisch arts)

Angela van Bennekom (coördinator)

 

Digitale vormgeving

Nantke Hooning
Redkiwi

Correctie

Michel Gastkemper

Contact

medisch@weleda.nl

Adres:

Weleda Benelux SE 

Platinastraat 161

2718 SR Zoetermeer