print

Toepassingen uit het 'Vademecum': Medicatie bij angst

Het Vademecum is een internationale “Materia medica” van antroposofische geneesmiddelen, op basis van practice-based evidence, uit ingezonden ervaringsberichten van antroposofische artsen.

Medicatie bij angst

 

onder meer 

Ferrum sidereum

– Bij acute angsttoestanden, paniekaanvallen (heeft ‘standaardtherapie’-status op basis van vastgestelde werkzaamheid en brede ervaring.) Ook angst- en panieksituaties tijdens een bevalling, die het geboorteproces hinderen.
Dosering: in acute situaties: om het kwartier tot uur 1 mespuntje D6; in subacute/chronische fase: 3 tot 5 maal daags 1 mespuntje. Tijdens de bevalling is de injectie van D12 amp.* s.c. werkzamer. 
Verwacht effect: snel, in sommige gevallen binnen enkele minuten.

– Bij plankenkoorts, examenangst.
Dosering: 2 tabletten* D20 (= 2 maatlepels/mespuntjes trit. poeder D20) in de vooravond en ’s ochtends voor het examen, daarna 1 tablet (= 1 maatlepel/mespuntje poeder) elk uur.
Verwacht effect: onmiddellijk.

Bryophyllum

Bij angst met opwinding en onrusttoestanden. Ook tijdens het sterfproces.
Constitutie: ‘hysterische’ constitutie.
Dosering: 3 maal daags 20 druppels oertinctuur of 3 maal daags ¼ theelepel poeder 50%. Of injecties: amp.* 5% 10 ml i.v. of 1 ml s.c. Bij kinderen tot 12 jaar meestal als Bryophyllum Argento cultum Rh D3* 1 tot 7 maal daags 10 druppels (cfr. Bryophyllum Argento cultum, folium D3 granulen)
Verwacht effect: snel bij i.v. injectie*.

Aurum/Hyoscyamus comp.

Bij levensangst. Ook bij examenangst.
Samenstelling: Aurum metallicum praeparatum D10; Hyoscyamus niger, planta tota D5; Stibium metallicum praeparatum D6 aa.
Dosering: 4 maal daags 20 druppels gedurende tenminste 8 weken of 1 maal daags 1 ampul* s.c. (zonnevlecht). Onderhoudstherapie: 4 maal daags 10 druppels.
Verwacht effect: na 8 tot 10 dagen.
Opmerking: Wegens de ritmisch ordenende, verwarmende en krampstillende werking van Hyoscyamus op de zonnevlecht is een s.c. injectie in dit gebied zinvol (epigastrium/bovenbuik).

Dyskrasiet

Bij plankenkoorts, examenangst. Ook vliegangst.
Dosering: 1 maal daags 5 druppels D30*. (cfr. D20)

Skorodiet D10/Quarz D20 aa trit.

Bij examenangst.
Dosering: 1 mespuntje poeder ‘s ochtends. Of als menginjectie* s.c.

* niet in Nederland verkrijgbaar, wel via Duitse apotheek