print

Voor u gelezen voorjaar '14

In vitro-studie naar interacties Viscum album-preparaten en chemotherapeutica
Veel kankerpatiënten kiezen ervoor om, naast de reguliere standaardbehandeling, aanvullend behandeld te worden met preparaten op basis van maretak (Viscum album). Uit eerdere studies was al gebleken dat er geen aanwijzingen gevonden konden worden voor een negatieve interactie tussen chemotherapeutica en maretakpreparaten. Zwitserse en Duitse onderzoekers bogen zich niettemin onlangs opnieuw over deze vraag, deze keer in een in vitro-studie. Zouden Viscum album-preparaten de werking van chemotherapeutica verzwakken of juist versterken?

[Lees meer]

 

Verrassende eigenschap van fluoresceïne
Fluoresceïne, in het Engels Rose Bengal, is een chemische kleurstof die veel artsen dagelijks gebruiken. Onder meer hecht deze stof aan beschadigde cellen van het oog, waardoor die met blauw licht kunnen worden opgespoord.

PV-10 is een injecteerbare oplossing die uit dit fluoresceïne wordt gemaakt. Er waren aanwijzingen dat deze stof zowel lokaal als via het bloed een sterke immuunreactie kan oproepen die effectief leek te zijn tegen melanoom en de uitzaaiingen. Dat vroeg om een vervolgonderzoek.

[Lees een review] of [het originele artikel] over de dieronderzoeken

 

Het venijn van cervixcarcinoom
Je zou denken dat een vrouw die succesvol is behandeld voor cervixcarcinoom stadium CIN-III (ook wel carcinoma in situ genoemd) uit de gevarenzone is. Zweedse onderzoekers wilden weten of deze veronderstelling eigenlijk wel klopt. Ze pakten het groots aan. Data van 150.000 Zweedse vrouwen over de periode 1958-2008 werden geanalyseerd. En wat blijkt? Hoe ouder de patiënte wordt...

[Lees meer]

 

Overdreven lof schadelijk voor onzeker kind
Als een kind weinig zelfvertrouwen heeft, wil je het als volwassene helpen, zodat het zich zekerder voelt. Overdreven loftuitingen (‘Dat is een ongelooflijk mooie tekening die je daar gemaakt hebt!’) liggen dan voor de hand. ‘Niet doen!’, zeggen onderzoekers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

[Lees de samenvatting] of [een review]

 

Antroposofische geneeskunde wetenschappelijk omschreven
Diverse wetenschappers hebben onlangs in een zeer uitgebreide publicatie een gedegen omschrijving gegeven van wat antroposofische geneeskunde is. Het artikel behelst onder meer een omschrijving van de ontstaansgeschiedenis, een aanduiding van het gehanteerde mensbeeld, uitleg over de integratie van reguliere en antroposofische zorg in de tweede lijn en uitleg over de therapieën en de opleidingen. Ook refereert het aan studies over werkzaamheid, veiligheid, kosteneffectiviteit en patiënttevredenheid.

[Lees de samenvatting]

 

TED Talks: Peter Attia: ‘Wat als... het nu helemaal anders zit met diabetes?’
De wereldwijde diabetes- en obesitasepidemie wordt maar niet tot staan gebracht. Alle artsen kennen het stereotype beeld van de obese suikerpatiënt met complicaties. En wie heeft er nou nooit bij hun aanblik gedacht: ‘Mevrouw, mijnheer, moest u nu zoveel eten...?’

De arts Peter Attia geeft het ruiterlijk toe dat hij ‘judgemental’ was over deze patiënten. Tot hij zelf diabetes kreeg. Het lukte hem zichzelf te genezen, en sindsdien onderzoekt hij dit onderwerp en doet hij vrijwel doorlopend voedingsexperimenten op zijn eigen lichaam. Zijn zoektocht zette hem op het spoor van een even schokkende als intrigerende gedachte: wat als insulineresistentie niet het gevolg is van obesitas, maar de oorzaak? Hebben we het bij het verkeerde eind gehad? En onze patiënten al die tijd verkeerd behandeld... en beoordeeld?

[Luister naar zijn verhaal] (Nederlandse ondertitels beschikbaar)

Meer over Peter Attia en zijn voedingsonderzoek op zijn [website]

Woordenboek


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega