print
Primula

Cardiodoron, een bijzonder hartmiddel

Cardiodoron is het meest voorgeschreven geneesmiddel uit het assortiment van de Weleda Bereidingsapotheek. Het wordt als druppelvloeistof aangeboden, maar is ook in poedervorm, onder de naam Primula/Onopordon comp., beschikbaar (in Nederland als alternatief voor de tabletten). De naam Cardiodoron betekent ‘geschenk (doron) voor het hart’.

Hartfunctie

Zowel op fysiologisch als op psychisch vlak wordt aan het hart een bemiddelende en evenwicht brengende functie toegeschreven. Onvermoeibaar ‘impulseert’ het de bloedsomloop en past het voortdurend zijn frequentie aan, aan de wisselende fysieke en mentale omstandigheden. De grootte van dit aanpassingsvermogen wordt beschouwd als een maat voor het zelfregulerende vermogen van het organisme. De hartritme-variabiliteit (HRV) is daarom een belangrijke parameter bij hartfunctie-onderzoeken. Studies1 tonen aan dat Cardiodoron hierop een positieve invloed uitoefent.

De verhouding tussen het aantal hartslagen en ademhalingen benadert bij iedere gezonde persoon tijdens de slaap de verhouding 4:1. Hoe dichter hij dit getal benadert, hoe beter de autonome regulering. Een typisch kenmerk van ortostatisch labiele patiënten is een verhoogde polsfrequentie bij een vertraagde ademhaling. Het blijkt dat Cardiodoron bij deze patiënten een normalisering bevordert, richting optimale toestand. Zelfs bij gezonde proefpersonen bleek dit het geval. Te lage parameters stegen, te hoge daalden, normale bleven ongewijzigd. Het argument dat normalisering een regression to the mean zou zijn, werd ontkracht omdat deze in de placebogroep niet plaats vond. Hoe de bestanddelen van Cardiodoron de beschreven werkingen kunnen oproepen, is (regulier) wetenschappelijk (nog) niet verklaard. Aan de basis van dit preparaat ligt een antroposofisch concept.

Onopordon

Primula en Onopordon

Cardiodoron is een compositie uit drie planten: aan Primula- en Onopordon-bloemen wordt een spoortje Hyoscyamus-tinctuur (herba) toegevoegd, waarna ze, in een afgesloten systeem, een bijzonder warmteproces bij 37°C ondergaan, het digestio-procédé.

De sleutelbloem (Primula veris) en de wegdistel (Onopordon of Onopordum acanthium) zijn in vele opzichten elkaars tegenpool. De eerste is een voorjaarsplantje, dat ‘licht en luchtig’ en tegelijkertijd wat ‘teruggehouden’ aandoet met haar bladrozet, kale stengel en slechts half geopende, lichtgele bloempjes. Primula bevat saponinen, zeepachtige substanties, die bewerken dat water en lucht zich vermengen.

Onopordon is een imposante, tot 2,5 m hoge distel, waarvan de sappige, machtige bladeren in spitse doornen uitlopen. Bovenop kandelaarachtige stengels verschijnen in volle zomer de purperkleurige samengestelde bloemen, kogelrond, met stekels omgeven en pal omhoog gericht. De gehele plant straalt vitaliteit uit, naast sterke vormkracht.

Hyocyamus

De derde plant, bilzekruid, behoort tot de nachtschadefamilie en is zoals vele van deze plantenfamilie giftig. Vergiftiging uit zich bij de mens in verstoorde zintuig- en bewustzijnsprocessen. Een kleine dosis vertraagt een te snelle pols en verlaagt een te hoge bloeddruk. De plant heeft een opvallend ritmische blad-bloem-blad-opbouw en verspreidt een onaangename, dierlijk aandoende geur. De toevoeging van een kleine hoeveelheid Hyoscyamus heeft als doel de twee polaire plantenwerkingen te verbinden en het hart te ‘triggeren’ tot verhoogde ‘waarneming’.

Hyoscyamus

Cardiodoron is geen ‘hartmiddel’ in gebruikelijke zin. Het preparaat heeft een harmoniserende werking en wordt, als kuurmiddel, ingezet bij storingen van vegetatieve ritmes en hun coördinatie, voornamelijk hartritmestoornissen, slaapstoornissen en orthostatische disregulaties. Maar ook ter ondersteuning van het hart bij en na infectieziekten en bij bioritme-verstoringen, zoals ter voorkoming van een jetlag.

In een niet-interventionele waarnemingsstudie2 bij 501 patiënten met functionele hart-bloedsomloop-klachten en/of slaapstoornissen zijn de positieve effecten van een therapie met Cardiodoron duidelijk aangetoond. Het effect van de werkzaamheid was na 14 dagen duidelijk waarneembaar en na 3 maanden therapie het grootst; een voortzetting van de behandeling (tot 6 maanden) resulteerde in een stabilisering en verdere verbetering.

 


1) Verschillende studies waaronder:

- Cysarz D., Heckmann C. Kümmell HC.: The effects of Cardiodoron on cardio-respiratory coordination; a literature review: Forsch. Komplementärmed. Klass. Naturheilkd./2002/10/9(5) blz. 292-7.

- Weckenmann, M.: Untersuchung über die kurzfristige Wirkung von Cardiodoron auf rhythmische Parameter im Stehen: Erfahrungsheilkunde/1984/4 blz. 230-238 (Three-armed placebo controlled short-term trial, Cardiodoron vs.veratrum vs.placebo).

2) Rother Cl.: Administration of Cardiodoron in Patients with Functional Cardiovascular Disorders and/or Sleep Disorders – Results of a Prospective, Non-Interventional Study: Forschende Komplementärmedizin 2013; 20:334-344; Original Article, published online: October 21, 2013

 

Colofon

Weleda Medisch Nieuws is een uitgave van Weleda Benelux SE en verschijnt 4x per jaar.

 

Redactie

Arie Bos (arts / auteur)

Ingrid van Berckelaer (apotheker)

Majella van Maaren (redacteur)

Peter Staal (huisarts en antroposofisch arts)

Angela van Bennekom (coördinator)

 

Digitale vormgeving

Nantke Hooning
Redkiwi

Correctie

Michel Gastkemper

Contact

medisch@weleda.nl

Adres:

Weleda Benelux SE 

Platinastraat 161

2718 SR Zoetermeer