print

Boekbespreking: Bluthochdruck senken van Annette Bopp en Thomas Breitkreuz.

Verhoogde bloeddruk is een sluipende ziekmaker. De Duitse internist Thomas Breitkreuz en wetenschapsjournaliste Annette Bopp hebben daar een erg interessant boek over geschreven. Bij het stijgen van de leeftijd komt het steeds meer voor. Maar niet bij nonnen, zo blijkt uit een langdurig en uitgebreid onderzoek van 280 vrouwen in Italië. In dat onderzoek werden vrouwen vanaf 35 jaar twintig jaar lang gevolgd. De helft bestond uit nonnen. 

Vrouwen worden tegen hoge bloeddruk beschermd zolang ze in de vruchtbare leeftijd zijn. Bij het ingaan van de overgang stijgt bij velen de bloeddruk. Nonnen bleken een uitzondering op deze regel te zijn. De vraag is natuurlijk wat hen onderscheidt van de andere vrouwen. U kunt er vast een paar voor de hand liggende noemen, maar wat de doorslag bleek te geven was de absolute strengheid van het dagritme dat door hen gedurende deze twintig jaar, dag in dag uit werd volgehouden. Zo’n ritme voorkomt stress en dat blijkt te beschermen tegen hypertensie. Verder waren de nonnen uiteraard matig in alles, dus ook in het eten. Breitkreuz constateert dat er drie soorten oorzaken zijn van hypertensie waar de nonnen van zijn gevrijwaard: stressgevoeligheid, metabole redenen (obesitas) en een chaotisch levensritme. Hij onderscheidt daarom de volgende drie typen hypertensie:

  • Het Stresstype
  • Het buiktype
  • Het Chaostype

De nonnenstudie bewijst dat leefstijl van groot belang is bij hypertensie. Hij is zich daar sterk voor gaan interesseren en, als antroposofisch arts, voor de geëigende medicatie, regulier en antroposofisch, bij deze drie typen. Hij vertoont het effect ervan aan de hand van een aantal cases waarbij de reguliere medicatie niet het gewenste resultaat gaf. We kennen die situatie allemaal uit de praktijk. Het is een verademing te lezen dat je met medicatie als arts niet bent uitgepraat en dat er wel degelijk veel meer te doen is in zulke gevallen, wat ook wel degelijk een normale bloeddruk ten gevolge kan hebben. Rode bietensap blijkt ‘evidence-based’ te helpen voor alle types, evenals het reciteren van hexameters. Toch Homerus maar weer eens uit de kast halen. Het boek is voor patiënten geschreven, daarmee praktisch opgezet, leuk uitgegeven en erg plezierig leesbaar.

Annette Bopp / Dr Thomas Breitkreuz: Bluthochdruck senken. G.U. Verlag. München.

Woordenboek


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega