print

Erik Baars over Routine Outcome Monitoring (ROM): onderzoek antroposofische geneesmiddelen

 

Erik Baars kwam de aanwezigen vertellen over de stand van zaken betreffende de plannen voor het ROM-project, dat al eerder tijdens een van de werkbijeenkomsten aan de orde was gekomen. In de huidige tijd is het belangrijk om wetenschappelijke feiten over werkzaamheid, veiligheid en kosteneffectiviteit van antroposofische geneesmiddelen in kaart te brengen. Ook de Europese Unie vraagt, in het proces om tot Europese wetgeving voor antroposofische geneesmiddelen te komen, om data die op een verantwoorde manier zijn verkregen.

Woordenboek


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega