print

7e werkbijeenkomst antroposofisch repertorium Driebergen: bundeling van kennis

Op 6 februari vond in Driebergen de zevende werkbijeenkomst plaats, waarin door antroposofische artsen gezamenlijk gediscussieerd werd over de inhoud van een nieuw repertorium antroposofische geneesmiddelen. George Maissan, rustend huisarts in Gouda, schrijft het concept. Deze keer ging het over de clusters ‘Algemeen’, ‘Bloed en Bloedvormende organen’ en er werd een begin gemaakt met ‘Huid’. Ook kwam Erik Baars, lector aan Hogeschool Leiden, de aanwezigen bijpraten over de plannen voor de Routine Outcome Monitoring van antroposofisch geneeskundig handelen.

Het doel van deze bijeenkomsten is dat zoveel mogelijk geneesmiddelenkennis en -ervaring van artsen, lid van de NVAA, gebundeld worden om tot een bruikbaar antroposofisch repertorium te komen en ‘best practice’ per indicatiegebied vast te leggen. Telkens ontstaat een levendige discussie en worden ervaringen en meningen uitgewisseld over de middelen, de indicaties en de waargenomen effectiviteit (of, in een enkel geval, juist het ontbreken daarvan). De bijeenkomsten worden door de deelnemers als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Daarbij is gebleken dat er behoefte is aan meer tijd per cluster. Daarom is besloten het aantal bijeenkomsten uit te breiden. De volgende werkbijeenkomst is gepland op:

  • Donderdag 27 maart 2014

Het is mogelijk dat ook na deze extra avond nog behoefte zal zijn aan meer bijeenkomsten. Zodra daarover meer bekend is, zult u daarvan bericht ontvangen.

De avonden worden steeds gehouden in Antropia in Driebergen-Rijsenburg. Leden van de NVAA worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. U kunt zich, voor één of meerdere bijeenkomsten, aanmelden bij Weleda: medisch@weleda.nl. Vanaf 17.15 uur is gezorgd voor soep met brood. De inhoudelijke bespreking zal duren van 18.00 tot 21.30 uur.

De bijeenkomsten zijn voor leden van de NVAA geaccrediteerd als antroposofische nascholing voor 3,2 uur.

Inmiddels zijn er al hoofdstukken van dit repertorium voltooid. Deze worden als bijlage meegestuurd met het Convocaat. De link naar het hoofdstuk ‘Tr. Respiratorius’ is meegezonden met het Convocaat (Mededelingen) van november en leidt naar een PDF-document met ‘Tr. Respiratorius’ en ‘Oor’. Leden van de NVAA kunnen de voltooide hoofdstukken ook downloaden op www.nvaa.nl, op het ledengedeelte van de website, onder ‘Convocaten’.

Woordenboek


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega