print

Op weg naar nog overtuigender bewijs van effectiviteit van Citrus/Cydonia comp. bij hooikoorts

Op basis van beschreven klinische expertise, immunologische in-vitro studies, case-studies, cohortstudies en een eerste gerandomiseerde klinische trial zijn er duidelijke wetenschappelijke aanwijzingen van het effect en het immunologische werkingsmechanisme van dit middel. De volgende stap in de wetenschappelijke bewijsvoering is het uitvoeren van een gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek. De opzet van het onderzoek is een drie-armige studie. Hierbij worden geselecteerde hooikoortspatiënten at random toegewezen aan drie groepen. De eerste groep krijgt gedurende 6 weken 2 keer per week een subcutane injectie met Citrus/Cydonia comp. 1%. De tweede groep krijgt volgens hetzelfde schema een subcutane injectie met een placebo. De beide groepen patiënten en de onderzoekers weten tot na de analyses van de resultaten niet welke groep Citrus/Cydonia comp. 1% of het placebo krijgt (=blindering). Na randomisering wordt de derde groep behandeld volgens een klinisch schema. Dat wil zeggen dat er bij te weinig klinisch effect een sterker middel wordt ingezet (Citrus/Cydonia comp. 3% of 5%). Op deze manier wordt er tegelijkertijd onderzoek gedaan naar het effect van het middel zoals het in de klinische praktijk wordt gebruikt. Vanzelfsprekend is deze groep niet geblindeerd. Aan het onderzoek zullen 120 hooikoortspatiënten deelnemen (40 per groep). Er wordt naar gestreefd om het onderzoek in 2013 af te ronden. Mochten er echter dit jaar te weinig patiënten geworven worden, dan zullen we het tweede deel van het onderzoek in 2014 uitvoeren.

Woordenboek


Deel deze Nieuwsbrief