print

Granulen

In 2007 werd door de Weleda Bereidingsapotheek de ‘granulen’-vorm gelanceerd als alcoholvrije variant voor verschillende producten van het WBA-assortiment. Het gaat om een korrelvorm, die beschreven staat in de Franse pharmacopee, en reeds lange tijd bij Weleda in Frankrijk, België en in Zwitserland (als Globuli, gross) wordt ingezet. In Duitsland worden alleen korrelvormen toegelaten die beschreven staan in het HAB (Homöopathisches Arzneibuch), en dit zijn de Globuli en de Globuli velati (zie verder). Verpakkingseenheid: 80 granulen per buisje met doseerdop (ca. 4 g).

Het geneesmiddel wordt bereid door de geneesmiddelvloeistof in een verhouding van 1% in te drogen op neutrale granulen. Neutrale granulen zijn witte bolvormige korreltjes met een massa van ongeveer 50 mg, bestaande uit sacharose (80%) met een buitenlaagje van lactose (20%). De naamgeving van de granulen verwijst naar de naam van de geneesmiddelvloeistof die er op geïmpregneerd is (aan 1% V/G).
Het geneesmiddel wordt gefixeerd op de buitenkant van de granulen. De granulen mogen om die reden niet in de hand genomen worden, want dan zou het geneesmiddel (gedeeltelijk) verwijderd worden (dit geldt trouwens voor alle korrelvormen); men moet granulen steeds rechtstreeks van het kapje in de mond laten vallen.

Dit gaat als volgt: Het buisje op zijn kop in de hand nemen. Het doorzichtige kapje draaien tot er een granule in valt. Doordraaien tot het gewenste aantal. Het doorzichtige kapje in de hand houden en van het buisje lostrekken. De granulen van het kapje in de mond laten vallen. De granulen in de mond laten ‘smelten’, het geneesmiddel wordt zo snel door het mondslijmvlies opgenomen.

Zuigelingen: de granule bij voorkeur oplossen in een glas gevuld met een eetlepel water. Na een kwartier de oplossing omroeren en de baby met een theelepeltje de oplossing geven.

Dosering en wijze van gebruik
Frequentie: afhankelijk van het geneesmiddel, in de regel 3 x daags een dosis. Voor de grootte van een dosis wordt uitgegaan van wat voor deze korrelgrootte in de homeopathie gebruikelijk is, namelijk:

1 dosis = 3 granulen voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

1 dosis = 2 granulen voor kinderen van 6 tot 12 jaar

1 dosis = 1 granule voor kinderen tot 6 jaar

In principe is het niet nodig hierboven te gaan. Het gaat immers niet zozeer om de hoeveelheid substantie die stoffelijk op de granulen aanwezig is en ingenomen wordt (in verhouding is dit dus 100x minder ten opzichte van het overeenkomstig diluut), maar om telkens net voldoende hoeveelheid substantie in het organisme binnen te brengen opdat de geneesprikkel overgebracht wordt. De frequentie van toediening van deze geneesmiddelprikkel is hierbij te beschouwen als minstens even belangrijk als de totale hoeveelheid ingenomen korrels.
Volgende granulen zijn (stand 2/2013) in het assortiment van de Weleda Bereidingsapotheek aanwezig:

Aconitum cum Bryonia

Belladonna Cupro culta, planta tota D3

Bryophyllum Argento cultum, folium D3

Bryophyllum Mercurio cultum, folium D3

Chamomilla Cupro culta, radix, decoctum D3

Chelidonium Ferro cultum, rhizoma D3

Cichorium Plumbo cultum, planta tota D3

Cichorium Stanno cultum, planta tota D3

Cocculus/Oleum Petrae comp.

Cuprum aceticum D3

Cuprum aceticum/Zincum valerianicum

Drosera/Ipecacuanha comp.

Equisetum arvense Silicea cultum, herba D3

Hypericum Auro cultum, herba D3

Levisticum, radix, decoctum D3

Lysimachia, herba comp.

Melissa Cupro culta, herba D3

Myrrha comp. D8/Belladonna, radix D10 aa

Nasturtium Mercurio cultum, herba D3

Oenothera Argento culta, herba D3

Ontstekingskorrels (Apis/Belladonna comp.)

Phosphorus/Tartarus

Primula Auro culta, flos, digestion D3

Taraxacum Stanno cultum, planta tota D3

Thuja Argento culta, summitates D3

Urtica dioica Ferro culta, herba D3

Vaccinatiekorrels

Van al deze producten is de alcoholische diluutvariant ook blijven bestaan (vaccinatiekorrels zijn als speciaal gemengd diluut voor te schrijven).

Granulen versus alcoholisch diluut

Naast het feit dat granulen geen alcohol bevatten, hebben ze een bijkomend voordeel: ze zijn minder geconcentreerd, terwijl ze toch dezelfde potentiehoogte hebben als het overeenkomstige alcoholische diluut. De alcoholische vloeistof wordt namelijk aan 1% V/G (1 ml op 100 g neutrale korrels) ingedroogd op neutrale korrels, waarbij de alcohol verdampt, en de actieve substanties uiterst fijn verdeeld worden over de korrels. Hierdoor is een zeer fijne dosering van de substanties mogelijk. Dit is, met name voor kleine kinderen, belangrijk in het geval van geneesmiddelen waarbij als uitgangsmiddel potentieel toxische substanties zijn gebruikt. Of wanneer de arts een middel niet te sterk wil doseren.Contra-indicaties en bijwerkingen die gelden voor een alcoholisch diluut, gelden bij de overeenkomstige granulenvariant in de regel niet.

Voorbeeld: De alcoholische vloeistof (diluut) Phosphorus/Tartarus is niet aangewezen bij kleine kinderen wegens het zeer hoge alcoholgehalte (64% v/v), nodig om fosfor in oplossing te houden, en wegens de hoge dosis fosfor en braakwijnsteen.

Bij Phosphorus/Tartarus granulen werd deze alcoholische vloeistof aan 1% ingedroogd op neutrale korrels, waarbij de alcohol verdampte, en de actieve substanties uiterst fijn verdeeld werden over de korrels. Hierdoor werd een zeer fijne dosering mogelijk (per granule).

Granulen versus Globuli en Globuli velati
Globuli zijn eveneens korrels waarop een geneesmiddelvloeistof is geïmpregneerd, echter niet volgens de Franse Pharmacopee, maar het Duitse HAB. Ze bevatten geen lactose, maar bestaan voor 100% uit sacharose. De standaard gebruikte globuli-korrel is ‘HAB Grösse 3’. Het gaat hier om veel kleinere korreltjes dan de granulen: 120 Globuli samen wegen ca. 1 gram (ter vergelijking: 20 granulen samen wegen ca 1 g). De gebruikelijke dosis voor globuli is: 5-10 globuli per keer (ter vergelijking: voor granulen: max 3 per keer). Deze korrels zijn in gebruik bij Weleda Duitsland en bij Weleda Zwitserland (als Globuli, klein, naast granulen als Globuli, gross). De enige bij Weleda in Nederland verkrijgbare globuli-vorm is Kinfludo (Ferrum phosphoricum comp., thans Infludoron genoemd in Duitsland).

Globuli velati zijn iets grotere korrels dan gewone globuli (maar kleiner dan granulen): 40- 50 Globuli velati samen wegen ca. 1 gram. De geneesmiddelvloeistof die op de korrels wordt ingedroogd is niet een alcoholische verdunning, maar een verdunning in suikersiroop. De gebruikelijke dosering komt overeen met die van de gewone globuli. Deze korrels worden bij Wala ingezet om hun waterige verdunningen op neutrale suikerkorrels te kunnen overbrengen zonder dat de suiker oplost, door gebruik te maken van een tussenstap in suikerstroop.

Ingrid van Berckelaer,

Verantwoordelijk Apotheker Weleda Bereidingsapotheek

Woordenboek


Deel deze Nieuwsbrief