print

Eerste werkbijeenkomst antroposofisch repertorium in Driebergen: bundeling van kennis

Er ontstond een levendige uitwisseling van kennis en ervaring tussen de elf aanwezige jonge én ervaren antroposofische artsen. Vooral de laatsten leverden een waardevolle bijdrage door hun grote kennis en ervaring. Dit leidde nu en dan ook tot voorbeelden van verrassende ervaringen met off label gebruik en originele gedachten over bepaalde geneesmiddelen. Zoals de goede ervaring van een arts met Stannum oogdruppels bij rhinitis sicca, en het gebruik van Biodoron als herstelmiddel na griep. De volgende bijeenkomsten t.b.v. de repertoriumavonden zijn gepland op 28 maart, 29 mei, 25 september en 20 november.

Permanente monitoring
Erik Baars, lector antroposofische gezondheidszorg in Leiden, was ook naar de bijeenkomst gekomen om de aanwezige artsen uitleg te geven over de mogelijkheden die hij ziet om op termijn en op steeds grotere schaal de kwaliteit, de veiligheid en de effectiviteit van antroposofische gezondheidszorg in kaart te brengen. Dat dit plaatsvindt zal in de toekomst voor het bestaansrecht van de antroposofische gezondheidszorg steeds belangrijker worden, zowel in Nederland als in Europees perspectief. Omdat antroposofische gezondheidszorg een ‘systeembenadering’ is, dus een complexe vorm van interventie met meerdere targets, is de klassieke onderzoeksaanpak volgens de Evidence Based Medicine-principes geen goed bruikbare onderzoeksmethode hiervoor. Baars heeft inmiddels veel expertise met andere, gevalideerde methoden van effectonderzoek. Hij legde de aanwezige artsen voor hoe hij binnenkort zou willen beginnen met de eerste stappen hiertoe, door in samenwerking met enkele artsen een pilot op te gaan zetten. Voor deelnemende artsen zullen naar verwachting de hieraan bestede uren geaccrediteerd worden. Na de pilotfase zal de onderzoeksopzet steeds verder worden doorontwikkeld en uitgebreid. Het uiteindelijke doel zal zijn om te komen tot een ROM, een Routine Outcome Monitoring. Een permanente, maar relatief eenvoudige methode om in zoveel mogelijk praktijken permanent zicht te krijgen op kwaliteit en veiligheid van behandelingen. Maar ook zou deze, speciaal op de antroposofische geneesmiddelen toegesneden monitoringsmethode meer inzicht kunnen geven in voorschrijfgedrag en best practices, aldus Erik Baars. Deze resultaten kunnen vervolgens weer de rationele basis geven voor goed gecontroleerd vervolgonderzoek. De aanwezige artsen reageerden zeer positief op zijn voorstel. Erik Baars zal daarom als volgende stap de NVAA hierover benaderen.
Via het Weleda Medisch Nieuws wordt u op de hoogte gehouden als hierover nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

Woordenboek


Deel deze Nieuwsbrief