print

Medicamenteuze behandelingen antroposofische geneeskunde op basis van nieuw te verschijnen repertorium

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw repertorium van in Nederland verkrijgbare antroposofische geneesmiddelen. De indeling wordt volgens het formularium Nijmegen met ICPC-codes.
Om tot een goed repertorium te komen voor deze middelen van Weleda en Wala die in Nederland beschikbaar zijn, wordt de inbreng van de artsen zeer op prijs gesteld. In het kader hiervan wordt er in 2013 een vijftal nascholingsbijeenkomsten georganiseerd, waarvan de eerste bijeenkomst op 24  anuari jongstleden plaatsvond. Een verslag hiervan treft u ook in deze nieuwsbrief.

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op:

Woensdag 29 mei, 25 september en 20 november
Locatie: Antropia te Driebergen
Tijdstip: 18.00-21.30 uur
(vanaf 17.30 uur is er een maaltijd in de vorm van soep en een broodje)
Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar: medisch@weleda.nl

In de tweede bijeenkomst, op donderdag 28 maart, zullen de indicatiegebieden Oog, Oor, en Tr. Digestivus behandeld worden. Evenals eventuele vragen en aanvullingen naar aanleiding van de bijeenkomst van 24 januari, over de Tr. Respiratorius. De werkdocumenten van deze indicatiegebieden worden u na aanmelding per e-mail toegestuurd en dient ter bespreking. Deze bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor leden van de NVAA.

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen.
Namens de voorbereidingsgroep,
George Maissan


Breng een collega op de hoogte van het repertorium