print

Vooraankondiging workshop met Albert Schmidli

In samenwerking met de academie voor antroposofische gezondheidszorg hebben wij wederom Albert Schmidli gevraagd én bereid gevonden voor een verdiepingsworkshop voor artsen.

De inhoud van de workshop, die op dit moment nog afgestemd wordt met Albert Schmidli, zal door de NVAA geaccrediteerd worden.

Op zaterdag 21 mei 2016 vindt de workshop plaats bij Weleda aan de Platinastraat 161 in Zoetermeer.

Albert Schmidli is scheikundige, vrijeschoolleerkracht en trainer in antroposofische geneeskunde en farmacie. Bij Weleda Zwitserland was hij 25 jaar lang verantwoordelijk voor productontwikkeling en training aan artsen. Tegenwoordig verzorgt hij wereldwijd trainingen voor professionals in de gezondheidszorg over antroposofische geneeskunde en geneesmiddelen.

Terug naar de nieuwsbrief

 

Woordenboek