print

Agenda

JUBILEUM: het 10e Herfstcongres

We vieren dit jaar een jubileum met het 10e Herfstcongres, dat op 27-28 november 2015 op het Geert Groote College in Amsterdam wordt gehouden. Vanwege dit feestelijk karakter hebben we gekozen voor een positief thema: Salutogenese: op zoek naar de bronnen van gezondheid. In de huidige tijd is het voor ieder mens en dus ook voor iedere professional in de gezondheidszorg of in het onderwijs een hele kunst om innerlijk en uiterlijk overeind te blijven en bestand te zijn tegen alle dynamiek en/of dramatiek in de omgeving. Dit congres wil handvaten aanreiken voor deze levenskunst.     

Qua doelgroep richten we ons dit jaar wederom op de antroposofische gezondheidszorg als geheel, als ook op de wereld van de antroposofische pedagogiek. Maar ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

De volgende drie sprekers zullen een bijdrage leveren:

 

  • Matthias Girke (internist uit het ziekenhuis Havelhöhe in Berlijn, auteur) opent het congres op vrijdagavond met een inleiding over salutogenese. Zijn voordracht wordt in het Duits gehouden, maar zal uitgebreid worden vertaald. Matthias Girke is de beoogde opvolger van Michaela Glöckler als leider van de Medische Sectie van AAG in september 2016. 
  • Arie Bos (voormalig huisarts, auteur) zal op zaterdagochtend ingaan op de ontwikkeling van de autonomie in de evolutie in samenhang met het zelfgenezend vermogen.  
  • Marcel de Leuw (voormalig vrijeschoolleraar) zal op zaterdagmiddag ingaan op  gezondmakende aspecten in het vrijeschoolonderwijs.

Er worden verder op zaterdag twee rondes van wel liefst 24 werkgroepen aangeboden op het terrein van antroposofische gezondheidszorg, onderwijs, kunst en religie!

Aanmeldingen via herfstcongres.nl