print

Column: 'Hoofdpijn uit de Buik'

Peter Staal, huisarts


Een man belt over zijn 34-jarige vrouw: ‘Dokter kom snel, mijn vrouw ligt in bad en ze kan ineens haar armen en benen helemaal niet meer bewegen, het is heel ernstig!’ Ik ben niet eens gegaan – tijdverlies. Ik heb een ambulance laten rijden en heb in het ziekenhuis de neuroloog geïnformeerd. Toen ze in het ziekenhuis aankwam en op de EHBO onderzocht werd, knapte ze ineens op, kon ze alles gaandeweg weer goed bewegen, maar kreeg toenemend hoofdpijn en werd misselijk...

[Lees verder]

 

Het microbioom en ik

Aart van der Stel

De wetenschap heeft zich massaal gestort op het microbioom. ‘Microbioom’ is de moderne naam voor onze darmflora en is daarom een beter woord omdat ‘flora’ suggereert dat de bacteriën tot het plantenrijk behoren.

[Lees verder]

Boekrecensie: 'God versus Particle Physics'

‘Niemand twijfelt meer aan de Big Bang’ zei wetenschapsjournalist Govert Schilling op de radio. Ik moest lachen omdat ik nu net een boek aan het lezen was waarin dit concept op wetenschappelijke gronden een geloof werd genoemd en geen wetenschappelijk aannemelijk gemaakt feit. 

[Lees verder]

Vooraankondiging workshop Albert Schmidli

In samenwerking met de academie voor antroposofische gezondheidszorg hebben wij wederom Albert Schmidli gevraagd én bereid gevonden voor een verdiepingsworkshop voor artsen. De inhoud van de workshop, die op dit moment nog afgestemd wordt met Albert Schmidli, zal door de NVAA geaccrediteerd worden.

[Lees verder]

Agenda

JUBILEUM: het 10e Herfstcongres

We vieren dit jaar een jubileum met het 10e Herfstcongres, dat op 27-28 november 2015 op het Geert Groote College in Amsterdam wordt gehouden. Vanwege dit feestelijk karakter hebben we gekozen voor een positief thema: Salutogenese: op zoek naar de bronnen van gezondheid. In de huidige tijd is het voor ieder mens en dus ook voor iedere professional in de gezondheidszorg of in het onderwijs een hele kunst om innerlijk en uiterlijk overeind te blijven en bestand te zijn tegen alle dynamiek en/of dramatiek in de omgeving. Dit congres wil handvaten aanreiken voor deze levenskunst.

[Lees verder]

 

Woordenboek


Deel deze nieuwsbrief met een medische collega

 

Colofon

Weleda Medisch Nieuws is een uitgave van Weleda Benelux SE en verschijnt 4x per jaar.

 

Redactie

Arie Bos (rustend huisarts / auteur)

Ingrid van Berckelaer (apotheker)

Majella van Maaren (redacteur)

Peter Staal (huisarts en antroposofisch arts)

Angela van Bennekom (coördinator)

 

Digitale vormgeving

Astrid Arnauts

Nantke Hooning


Correctie

Michel Gastkemper

Contact

medisch@weleda.nl