print

Repertorium Antroposofische Geneesmiddelen voltooid

Na twee jaar voorbereiding en negen werkbijeenkomsten waarop een groep van vijftien artsen hun input leverde, is het Repertorium Antroposofische Geneesmiddelen aangeboden aan de NVAA. 

De volgende stap is om, door een door de NVAA vastgestelde groep artsen, een top drie per indicatiegebied te benoemen. Onderwijl wordt er een gesprek gepland tussen NVAA, Wala en Weleda om te kijken hoe het repertorium zo snel mogelijk aan de artsen gepresenteerd en aangeboden kan worden. Het repertorium is een document geworden waarin de Weleda- en Wala-middelen op indicatie volgens het ICPC vermeld worden. Het is onder andere bedoeld voor beginnende artsen, die nieuw zijn in de antroposofische geneeskunde, om hen een richtlijn te geven bij het voorschrijven van de antroposofische geneesmiddelen. Ook voor andere – complementair geïnteresseerde – artsen kan het een ingang bieden tot de antroposofische medicatie. Daarnaast vormt het zeker ook een waardevol naslagwerk voor ervaren antroposofisch werkende artsen. De antroposofische geneeskunde is uiteraard veel meer dan alleen het voorschrijven van de juiste geneesmiddelen. Niettemin zou bij bepaalde aandoeningen het voorschrijven van alleen medicamenten voldoende kunnen zijn. Wie meer te weten wil komen over antroposofische geneeskunde kan contact opnemen met de NVAA.

Wij hopen dat het voor einde van dit jaar het repertorium voor iedereen beschikbaar is.