print

Herfstcongres 28-29 november 2014

'Weerstand en crisis in de levensloop'

Medische, therapeutische en pedagogische gezichtspunten op antroposofische grondslag

 

Herfstcongres
28-29 november 2014

Geert Groote College
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED  Amsterdam

Thema
Het leven op aarde is geen paradijs. Een rimpelloos bestaan met alleen maar vreugde en genot zonder enige inspanning is voor niemand weggelegd en zelfs ook niet wenselijk. De ontwikkeling van de mens is gebaat bij het ontmoeten van weerstand. Zo komt ieder mens op zijn levensweg telkens ook allerlei obstakels tegen, die moeten worden overwonnen om verder te komen. En juist in het overwinnen van die barrières worden krachten opgedaan die hem in zijn ontwikkeling sterken en voor innerlijke groei zorgen.

Het levensparcours kent hindernissen die voor iedereen gelden. Zo gaan we als kind allemaal het avontuur aan van het lopen, spreken en denken. Zo moet de puber leren omgaan met een ontwakende wereld van heftige gevoelens. Maar er zijn ook vele individuele hindernissen, zoals wanneer iemand te kampen krijgt met een ernstige ziekte of het  verlies van een partner of baan. Bekend is ook de crisis van het levensmidden, waarbij de existentiële vraag naar de zin van het bestaan krachtig opduikt en die soms aanleiding kan zijn om de bakens flink te verzetten. Zo’n crisis kan voor jarenlange ontregeling zorgen, maar toch geldt ook hier het perspectief van de mogelijke winst: het opdoen van nieuwe krachten die meer ruimte geven aan het hogere wezen dat de mens in zich draagt. Door de weerstanden in het leven worden we geconfronteerd met de vraag: wie ben ik en wat wil ik in dit leven.       

 

Sprekers
Op vrijdagavond houdt Peter Selg (kinderpsychiater, schrijver) een voordracht over het aspect van weerstanden in de levensloop van Rudolf Steiner. Welke betekenis hadden zij voor zijn ontwikkeling en hoe ging hij ermee om? De voordracht zal plaatsvinden in het Duits, maar telkens volgen korte samenvattingen in het Nederlands.

Op zaterdagochtend vervolgt Annejet Rümke (arts) het thema van het congres in een meer algemeen menselijke zin. Crisismomenten in de levensloop bieden de gelegenheid tot innerlijke groei en stimuleren de ontwikkeling van de mens.  

Tenslotte gaat Don van Zantwijk (kunstenaar) op zaterdagmiddag in op crisismomenten in de levensloop, zoals deze zichtbaar worden in de hedendaagse kunst. Hij werkt momenteel aan een boek waarin de ontwikkeling van de kunst door de eeuwen heen centraal staat.       

 

Voorstelling
Als kunstzinnige opmaat wordt vrijdagavond – in een productie voor spraak en muziek –  de sage van de Vliegende Hollander opgevoerd, waarin een man door zijn hoogmoed in ernstige problemen geraakt, waardoor hij gedoemd is eeuwenlang rond te dolen over de wereldzeeën, hopend en smachtend om ooit te worden verlost. 

Op zaterdagochtend wordt de legende verteld van de zwanenridder Lohengrin – hij is de zoon van Parcival – die Elsa van Brabant verlost uit de crisis waarin zij op dat moment verkeert en vervolgens met haar in het huwelijk treedt. De afspraak is echter dat zij nooit naar zijn naam en herkomst zal vragen: hier schuilt de kiem voor een volgende crisis!