print

Voor u gelezen ...

Verband tussen buikkramp bij zuigelingen en migraine
Ontroostbaar huilen bij baby’s tot drie maanden die worden geplaagd door heftige darmkrampen is een veelvoorkomend probleem. Daarnaast is migraine een veelvoorkomende oorzaak van hoofdpijn tijdens de kinderleeftijd. In een recente uitgave van The Journal of the American Medical Association publiceren onderzoekers de resultaten van een onderzoek naar een mogelijk verband tussen deze twee pijnsyndromen.

[Lees meer over de studie ..] of [samenvatting] van het oorspronkelijke artikel.

Al eerder is onderzoek gedaan naar een relatie tussen moeders met migraine en zuigelingen met darmkrampen. [Meer hier over]

Gezonde voeding ook op lange termijn effectief tegen depressie
Dat een gezond voedingspatroon een grote bijdrage levert aan de voorkoming van lichamelijke ziekten is genoegzaam bekend. Tot voor kort waren er wel aanwijzingen dat een gezond voedingspatroon ook een effect op depressiescores kan hebben, maar die zouden tijdelijk zijn.

Onderzoekers van Inserm in Montpelier en van het University College London hebben nu ook bij 4215 personen op lange termijn gezocht naar een verband tussen voedingspatronen en het vóórkomen van depressieve symptomen. Het bleek dat vrouwen die gezond aten (volgens de AHEI-lijst, Alternate Healthy Eating Index) en dat bleven volhouden, of vrouwen die gedurende de tienjarige onderzoeksperiode juist gezonder gingen eten, 65% minder kans hadden op het krijgen van terugkerende depressieve symptomen dan de vrouwen die ongezond aten en dat ook bleven doen. De onderzoekers vermoedden dat dit effect mogelijk ook voor mannen opgaat, maar wantrouwden achteraf de bruikbaarheid bij mannen van de methode die zij hadden ingezet om de depressieve symptomen te scoren. 
[Lees de samenvatting of het hele onderzoek]

Landbouwgif bevordert ontstaan ziekte van Parkinson
Italiaanse onderzoekers maakten een meta-analyse van 104 prospectieve cohort- en case-controlstudies om na te gaan of er sprake is van een relatie tussen blootstelling aan landbouwbestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden) en oplosmiddelen enerzijds, en het ontstaan van de ziekte van Parkinson anderzijds. Het verband bleek duidelijk aanwezig te zijn. Sommige middelen verdubbelden de kans op Parkinson, maar ook andere herbiciden, insecticiden en oplosmiddelen verhoogden het risico. Zelfs leven op het platteland leek een significant risicoverhogend effect te hebben.

[Lees de samenvatting] of een [review].

Fructose-intoleratie belangrijke oorzaak van buikpijn bij kinderen
Buikpijn bij kinderen komt vaak voor. Meestal wordt er bij onderzoek geen duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden. Kindergastro-enteroloog Daniel Lustig presenteerde op het 75e jaarcongres van het American College of Gastroenterology de resultaten van zijn onderzoek naar fructose-intolerantie/-malabsorptie en buikpijn bij kinderen, zo meldt het [American Collega of Gastroenterology]. Na uitsluiting van andere oorzaken, zoals chronisch inflammatoire darmziekten, deed Lustig een waterstof-ademtest bij 245 kinderen met buikpijn. Meer dan de helft, 53,9%, bleek een positieve ademtest te hebben, samenhangend met fructose-intolerantie. Een fructosearm dieet verlichtte bij 67,7% (!) van hen de pijn.

[lees meer]

Fructose is wel moeilijk te vermijden. Niet alleen zit het van nature in fruit en honing, de voedingsindustrie voegt de goedkope maïsstroop (corn syrup), die rijk is aan fructose, de laatste decennia op grote schaal als zoetmiddel toe aan talloze dranken en zoete en hartige etenswaren. Ook wordt geleidelijk steeds meer bekend over de rol van fructose. Zo wordt het in verband gebracht met de [obesitasepidemie].

TED.com: Genezen van schizofrenie
Studente Eleanor Longden meldde zich op een dag bij haar arts met stemmen in haar hoofd, die ook nog eens erg bedreigend waren. Een klassiek geval van schizofrenie, en vele recepten voor psychofarmaca en opnames volgden. Totdat Longden op een dag besloot om haar stemmen niet meer te zien als enge verschijnselen waaraan ze de rest van haar leven zou zijn onderworpen. Maar in plaats daarvan, als delen van zichzelf uit haar verleden met uiterst belangrijke boodschappen. Longden leerde tenslotte te begrijpen wat de stemmen haar te zeggen hadden, en begon ze te accepteren. [Luister] hoe haar demonen haar genezers werden.
(Tip: schakel eventueel de Engelse ondertitels in.)

Stikstofmonoxide (NO) toont steeds meer gezichten
Stikstofmonoxide is een gasvormige lichaamseigen stof, die een grote rol speelt als ‘boodschapper’ in gewervelde dieren. Het heeft veel biologische effecten, die merendeels het gevolg zijn van de eigenschap dat het de gladde spiercellen rondom de vaatwand aanzet tot relaxatie. Overbekend is het farmacologisch inzetten van NO (dan wel voorlopers of NO-stimulerende stoffen) bij hoge bloeddruk en erectieproblemen. Ook pulmonaire hypertensie bij neonaten en schade door hypoxemie van longweefsel kan ermee behandeld worden.

Nieuw is de ontdekking van de rol die NO kan spelen in de epigenetica: onderzoekers ontdekten dat NO genen ‘aan’ en ‘uit’ kan zetten, waarmee een nieuw epigenetisch mechanisme is gevonden.

[Lees de samenvatting].

Nog meer goed nieuws over stikstofmonoxide: zonnen mag weer?
In Edinburgh werd tijdens de International Investigative Dermatology 2013 nu eens een studie gepresenteerd over de gunstige effecten van zonnebaden. Het was de onderzoekers opgevallen dat in de winter meer cardiovasculaire incidenten plaatsvinden dan in de zomer.
Ook hier blijkt NO, geproduceerd in de huid onder invloed van UV-licht, een rol te spelen. Zou zonnebaden wel eens meer voordelen kunnen hebben dan nadelen?

[Lees meer]. (scroll naar artikel 1247) 

Woordenboek


Deel deze Nieuwsbrief met een medische collega