print

 

Geachte relatie,

 

Voorheen ontving u 4x per jaar het Weleda Artsen Forum, waarvan in oktober 2012 de laatste uitgave (nr.56) verscheen.

Het Weleda Artsen Forum heeft een digitale opvolger, namelijk het Weleda Medisch Nieuws. Ook dit wordt 4x per jaar, nu per e-mail, toegezonden aan de medische relaties.

Dit Weleda Medisch Nieuws wordt u hierbij eenmalig ter kennismaking toegezonden. Indien u prijsstelt op verdere toezending kunt u, onder vermelding van ‘aanmelding WMN’ een e-mail sturen aan:

els.lagae@weleda.be voor Belgische relaties:
medisch@weleda.nl   voor Nederlandse relaties:

Mocht de inhoud u later toch niet meer aanspreken, kunt u middels één klik, onderaan de nieuwsbrief, uw e-mail adres verwijderen uit de verzendlijst.

Vertrouwend u hiermee geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet namens de redactie,
Angela van Bennekom
Coördinator Weleda Medisch Nieuws