print

Derde werkbijeenkomst antroposofisch repertorium: bundeling van kennis

Op 29 mei vond in Driebergen de derde werkbijeenkomst plaats, waarin door antroposofische artsen gezamenlijk gediscussieerd werd over de inhoud van een nieuw repertorium antroposofische geneesmiddelen. George Maissan, rustend huisarts in Gouda, schrijft het concept. Deze keer ging het over de clusters ‘Tractus digestivus’ en ‘Tractus circulatorius’.

Het doel van deze bijeenkomsten is dat zoveel mogelijk geneesmiddelkennis en -ervaring van artsen, lid van de NVAA, gebundeld worden om tot een bruikbaar antroposofisch repertorium te komen. Doel is dat op deze manier een gids ontstaat met ‘best practices per indicatiegebied’.

Telkens ontstaat een levendige discussie en worden ervaringen en meningen uitgewisseld over de middelen, de indicaties en de waargenomen effectiviteit (of, in een enkel geval, de afwezigheid daarvan).

De bijeenkomsten worden door de deelnemers als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Daarbij is gebleken dat er behoefte is aan meer tijd per cluster. Daarom is besloten het aantal bijeenkomsten uit te breiden. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 31 oktober.

De overige data zijn:

  • donderdag 31 oktober (extra ingepland)
  • woensdag 20 november
  • donderdag 6 februari 2014
  • woensdag 26 februari 2014

 De avonden worden steeds gehouden in Antropia in Driebergen-Rijsenburg. Leden van de NVAA worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. U kunt zich, voor één of meerdere bijeenkomsten, aanmelden bij Weleda: medisch@weleda.nl.

Vanaf 17.15 uur is gezorgd voor soep met brood. De inhoudelijke bespreking zal duren van 18.00 tot 21.30 uur.

Woordenboek


Deel deze Nieuwsbrief met een medische collega